Nieuwsbrief N° 17, juni 2018

By Ilse van den Oetelaar, 14 juni 2018

Een nieuwsbrief met veel nieuwe adopties en goed nieuws, en ook een enkel traantje…

  • Zoals altijd beginnen we de nieuwsbrief met het goede nieuws van hondjes die geadopteerd zijn. Drago,  Silke en Candela Hada mochten in hun opvanggezin blijven. Voor Gloria werd na een fijne tijd in haar opvanggezin een adoptiegezin gevonden. Kleine Bubu, broertje van de eerder geadopteerde Bibi, werd geadopteerd en de adoptanten hebben onderling al contact gehad om ervaringen uit te wisselen over de broertjes. Ook voor Pepo, een ouder hondje, meldde zich een adoptiegezin. Ella, die al heel haar leven in de shelter zit, werd ook geadopteerd. Omdat Drago zo populair was kregen wij enkele verzoeken voor vergelijkbare honden en zo vonden we voor Harry en voor Olivia een adoptant nog voor ze op de site stonden.
  • Verdrietig nieuws voor Miri. Door persoonlijke omstandigheden van de adoptant werd ons gevraagd uit te kijken naar een ander adoptiegezin. Miri zal 26 juni eerst naar een opvanggezin gaan en van daar uit gaan we op zoek naar haar gouden mandje.
  • Ook verdrietig nieuws voor : hij werd geadopteerd door een gezin dat lekker actief met hem aan de slag wilde, maar enkele weken voor vertrek werd er bij hem lichte HD geconstateerd en daarom konden wij begrijpen dat de adoptanten er voor kozen om een ander hondje te adopteren. We blijven natuurlijk zoeken voor een passend gezin voor Tú.
  • Ook nu weer even aandacht voor de honden in opvanggezinnen. We zijn altijd heel erg blij als iemand zich meldt om een hond op te vangen die door omstandigheden herplaatst moet worden. We krijgen dan een goed beeld van de hond en gaan op zoek naar een geschikte adoptant. We hopen voor het opvanggezin dat zich snel iemand meldt, want het opvangen van een herplaatser is altijd een verantwoordelijke en soms zware taak. We denken op dit moment daarbij vooral aan Ferrari, die ondanks alle drukte toch vrijwel direct terecht kon bij Miranda. En ook denken wij aan Neville die al vele maanden in het drukke gezin van Jessica verblijft.
  • Ook brachten sommige geadopteerde Hobodogs een bezoek aan de dierenarts voor een operatie: Bibi onderging een zware operatie, India werd geopereerd aan een complex blessure/vergroeiing aan haar pootje en Julio brak tijdens het spelen een poot. Beterschap allemaal!
  • Op onze site vind je informatie over ons Privacy-beleid en het jaarverslag 2017
  • Tenslotte vragen wij u begrip voor het feit dat wij in de komende periode mogelijk iets minder snel op uw vragen, posts, mails etc reageren want in verband met vakanties zijn wij tijdelijk “onderbezet”. Maar voor dringende vragen mag u degene die de nazorg bij u verzorgd altijd bellen.