Algemeen

Algemene gegevens Stichting Hobodogs:

 

  • Correspondentieadres:

Hertog Jan II-hof 4
5671 JE Nuenen
bestuur@hobodogs.nl

 

  • KvK Nummer: 67821049

 

  • Bankgegevens: NL89 RBRB 0954 4694 10     BIC: RBRBNL21  te name van Stichting Hobodogs.

  • NVWA: Stichting Hobodogs is erkend en had een eigen TRACES-nummer, maar sinds 1-11-2021 wordt niet meer met deze nummers gewerkt.

.

  • RVO:  Stichting Hobodogs heeft als UBN 6412207 en beschikt over het diploma Vakbekwaamheid Honden- en Kattenbesluit.

 

  • Fiscaal nummer/ RSIN: 857186620

 

  • ANBI: Stichting Hobodogs is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling

 

  • Doelstelling: Stichting Hobodogs levert een bijdrage aan het verbeteren van het leven van ongewenste, vaak verwaarloosde en mishandelde honden door shelters in Spanje te steunen. Deze steun bestaat uit het bemiddelen van adoptiehonden en het geven van een financiële bijdrage. Hierdoor kunnen de honden in de shelters gesteriliseerd worden en wordt er voorkomen dat er meer honden geboren worden.  Door shelters in de gelegenheid te stellen voorlichting te geven aan de plaatselijke bevolking proberen wij het probleem van ongewenste, verwaarloosde, mishandelde honden te verkleinen met als uiteindelijk doel dat het probleem voorgoed wordt opgelost. 

 

  • BeloningsbeleidStichting Hobodogs laat alle financiële middelen ten goede komen aan de ongewenste honden in Spanje. Er is geen beloning voor bestuursleden of vrijwilligers.

 

  • Actueel beleidsplan: kijk hier