Adoptieprocedure

Heeft u interesse in één van onze honden die op de adoptiepagina’s staan?
Dan kunt u, vrijblijvend, een adoptieaanvraag doen via het aanvraagformulier.

Bij specifieke vragen kunt u contact opnemen met het adoptieteam.

Antwoorden op algemene vragen vindt u wellicht op onze pagina Veel gestelde vragen

(Als u ons een bericht stuurt zullen we trachten u binnen 24-uur beantwoorden, houdt u vooral uw SPAMbox in de gaten want onze mails belanden, helaas, nog wel eens daarin!)

Wanneer het aanvraagformulier is ingevuld kunnen wij al een eerste indruk krijgen van uw thuissituatie.
Daarna zal een van onze vrijwilligers contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek worden alle zaken omtrent de adoptie besproken.
Het adoptieteam ontvangt van de vrijwilliger een kort verslag van het huisbezoek en het team zal een beslissing nemen over de adoptie. U wordt zo spoedig mogelijk van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Wanneer de beslissing positief is wordt de shelter in Spanje hiervan op de hoogte gebracht en is de hond voor u gereserveerd. De hond wordt in Spanje reisklaar gemaakt: gevaccineerd, gecastreerd/gesteriliseerd (indien medisch verantwoord), gechipt en er vindt een laatste gezondheidscheck plaats.

Wij proberen vervolgens de hond zo spoedig mogelijk naar Nederland te laten komen. Wij kunnen echter niet vooraf zeggen wanneer u uw hond daadwerkelijk kunt verwachten. Voor het vervoer zijn wij immers afhankelijk van vluchtbegeleiders. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Het totaalbedrag van de adoptie bedraagt € 325,-. Hierin zijn o.a. opgenomen de kosten voor het reisklaar maken van de hond, de kosten voor het op orde maken van het paspoort, castratie/sterilisatie en de kosten voor de vlucht/ het wegtransport naar Nederland. Voor honden die met het wegtransport komen vragen we bovendien een extra bijdrage van € 10,- aangezien we deze honden willen inenten tegen kennelhoest. Gebleken is dat sommige honden kennelhoest oplopen tijdens een druk transport waarbij er honden uit verschillende shelters samenkomen.

Op een adoptie van een hond via Hobodogs zijn adoptievoorwaarden van toepassing.

Wanneer de hond bij u een gouden mand heeft gekregen bieden wij als stichting nazorg om alle voorkomende vragen te beantwoorden. In de adoptie-overeenkomst staat vermeld door wie de nazorg verzorgd wordt en u kunt met deze persoon te allen tijde contact opnemen voor hulp en vragen. De nazorg zal zelf ook regelmatig informeren hoe het gaat.

Stichting Hobodogs gaat er vanuit dat we met het doorlopen van deze procedure de kans op een geslaagde adoptie zo groot mogelijk maken. Want dat is waar het om gaat; een geslaagde adoptie waarbij shelter, hond, adoptant en stichting tevreden zijn!