Adoptieprocedure

Heeft u interesse in één van onze honden die op de adoptiepagina’s staan?
Dan kunt u, vrijblijvend, een adoptieaanvraag doen via het aanvraagformulier.

Bij specifieke vragen kunt u contact opnemen met het adoptieteam.

Antwoorden op algemene vragen vindt u wellicht op onze pagina Veel gestelde vragen

(Als u ons een bericht stuurt zullen we trachten u binnen 24-uur beantwoorden, houdt u vooral uw SPAMbox in de gaten want onze mails belanden, helaas, nog wel eens daarin!)

Wanneer het aanvraagformulier is ingevuld kunnen wij al een eerste indruk krijgen van uw thuissituatie.
Daarna zal een van onze vrijwilligers contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek worden alle zaken omtrent de adoptie besproken.
Het adoptieteam ontvangt van de vrijwilliger een kort verslag van het huisbezoek en het team zal een beslissing nemen over de adoptie. U wordt zo spoedig mogelijk van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Wanneer de beslissing positief is wordt de shelter in Spanje hiervan op de hoogte gebracht en is de hond voor u gereserveerd. De hond wordt in Spanje reisklaar gemaakt: gevaccineerd, gecastreerd/gesteriliseerd (indien medisch verantwoord), gechipt en er vindt een laatste gezondheidscheck plaats.

Wij proberen vervolgens de hond zo spoedig mogelijk naar Nederland te laten komen. Wij maken daarbij gebruik van wegtransporten. Meestal weten we enkele weken van te voren wanneer een transport zal plaatsvinden. Het exacte  tijdstip waarop uw hond aankomt in Nederland gedurende de reis bekend. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Het totaalbedrag van de adoptie is per 20-5-2022 verhoogd naar bedraagt € 375,- . In de adoptiebijdrage zijn opgenomen de kosten voor het reisklaar maken van de hond, de kosten voor het op orde maken van het paspoort, castratie/sterilisatie, de administratiekosten die de Spaanse overheid vraagt en de kosten voor het wegtransport naar Nederland.

Omdat wij de kosten al moeten maken vóór een hond vertrekt uit Spanje, vragen wij de adoptant dan ook de adoptiebijdrage over te maken voor enkele dagen voor het transport vertrekt

Op een adoptie van een hond via Hobodogs zijn adoptievoorwaarden van toepassing.

Wanneer de hond bij u een gouden mand heeft gekregen bieden wij als stichting nazorg om alle voorkomende vragen te beantwoorden. In de adoptie-overeenkomst staat vermeld door wie de nazorg verzorgd wordt en u kunt met deze persoon te allen tijde contact opnemen voor hulp en vragen. De nazorg zal zelf ook regelmatig informeren hoe het gaat.

Stichting Hobodogs gaat er vanuit dat we met het doorlopen van deze procedure de kans op een geslaagde adoptie zo groot mogelijk maken. Want dat is waar het om gaat; een geslaagde adoptie waarbij shelter, hond, adoptant en stichting tevreden zijn!