Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u allerlei vragen die ons regelmatig gesteld worden. Regelmatig zullen we vragen en  antwoorden  toevoegen.

 

A. Over de procedure

 

Waarom willen jullie een huisbezoek afleggen?

Graag willen wij vooraf weten (en zien) waar een geadopteerde hond gaat wonen. We vinden het belangrijk om kennis te maken met de gezinsleden ende andere huisdieren. Het is goede gelegenheid om in alle rust vragen te stellen en antwoorden te krijgen. Ook kunnen we kijken naar de tuin. Is deze inderdaad veilig? Want behalve de hoogte van de omheining kan het bijvoorbeeld ook belangrijk zijn mensen er op te wijzen obstakels, zoals een kliko, niet tegen een muur bezetten, te waarschuwen voor horizontale latten aan de schutting, een slot op de poort etc. Huisbezoeken worden gedaan door mensen van het adoptie-team maar vooral ook door mensen die wij daarvoor speciaal benaderen. Mensen die in de buurt wonen en bekend zijn met het adopteren van buitenlandse honden.

Waarom duurt het zolang voordat een hond in Nederland is?

Wij zijn volledig afhankelijk van het aanbod van een transport. Gelukkig weten we meestal een aantal weken van te voren wanneer een transport zal plaatsvinden.  Daarnaast kan het zijn dat er eerst nog bloedonderzoek moet plaatsvinden, de rabiës-inenting nog moet gebeuren (met een wachttijd van 3 weken). En soms moet een hond nog gesteriliseerd/ gecastreerd worden.

Waarom verblijven er zo weinig honden in Nederland/België?

Bij Stichting Hobodogs verblijven er maar weinig honden bij een opvangadres in Nederland. Wanneer we een hond naar Nederland/België halen om in opvang te gaan betekent dit dat de Stichting de adoptiebijdrage (aan de shelter) en de reis betaalt. De adoptie-bijdrage wordt a.h.w. voorgeschoten door de stichting en komt terug zodra een hond geadopteerd wordt. Er zijn echter ook andere kosten zoals het voer en dierenartskosten (voorzien en onvoorzien). We vragen aan opvanggezinnen om de voer-kosten op zich te nemen. De dierenartskosten zijn (meestal) voor rekening van Stichting Hobodogs. Hiermee neemt de Stichting dus een zeker risico wanneer besloten wordt een hond in een opvanggezin te plaatsen. Deze kosten kunnen immers flink oplopen. Daarom kiezen wij ervoor om het aantal honden dat naar Nederland/België  gehaald wordt om hier in opvang te gaan, te beperken. We kijken ook heel gericht naar welke hond we in opvang nemen. Soms gaat het in een shelter bijvoorbeeld niet goed met een hond, of is er nooit belangstelling voor een hond waarvan wij verwachten dat hij in Nederland/België snel geadopteerd zal worden. Honden uit het dodingstation zijn altijd noodgevallen.

Opvanggezinnen zijn ook hard nodig om honden die terugkomen na adoptie een plek te geven. Daarom zijn wij altijd erg blij als iemand zich aanbiedt als opvangadres.

Wilt u graag opvanggezin worden, dan horen wij het graag. Honden opvangen is prachtig werk, soms ook zwaar, maar meestal heel dankbaar werk.

Soms bieden mensen zich aan als opvanggezin voor 1 speciale hond. We zullen dan altijd kijken wat de mogelijkheden zijn. We leggen ook uit dat “opvangen”  iets anders is dan “een hond even op proef nemen” .

Kan ik een hond een tijdje “op proef” krijgen?

Het is begrijpelijk dat mensen eerst even willen kijken of een hondje bij hen past. Toch kunnen wij (uitzonderingen daargelaten) geen honden “op proef” plaatsen, wanneer er geen opvangmogelijkheden zijn bij een mis-match. Wij weten uit ervaring dat het soms erg lang kan duren voordat een hond echt helemaal thuis is op zijn nieuwe plek en we denken dat een hond ook die kans moet krijgen.  Redenen waarom een hond niet kan blijven in zijn “proefgezin” zijn volgens ons dezelfde redenen waarom een hond niet kan blijven na adoptie. Wij zien dus geen voordelen van het “op proef plaatsen” voor de hond. Maar we zijn altijd bereid om hierover van gedachten te wisselen, want elke hond, elke situatie is anders.

Als het niet klikt tussen mij en de hond of tussen mijn huidige hond en de nieuwe hond, nemen jullie de hond dan terug?

Van belang is om bij jezelf te onderzoeken wat je precies verwacht van een adoptie. Soms verwachten mensen dat de adoptiehond en de eigen hond al snel dikke maatjes zijn, samen spelen, samen slapen. Dit is vooraf niet te voorspellen. De relatie tussen honden moet ook groeien en het beeld van de eerste weken kan heel anders zijn dan het beeld na bijvoorbeeld een half jaar. Een vraag die wij vaak stellen is: Mag het ook tegenvallen? Wat als je verwachting niet uitkomt? Als blijkt dat de verwachting en hoop die men heeft vrij strak omlijnd is, kunnen wij adviseren om af te zien van adoptie. Wij maken vooraf ook duidelijk dat het niet-klikken niet direct een reden is om tot herplaatsing over te gaan. Dat wil zeggen dat we wel kunnen uitkijken naar een andere adoptant maar dat de hond niet direct herplaatst wordt. Maar liever willen wij dit voorkomen door vooraf duidelijkheid te krijgen over het verwachtingspatroon van de adoptanten.

Als er echt problemen zijn verwachten wij van de adoptant dat hij/zij ons hiervan tijdig op de hoogte brengt en samen met ons kijkt wat er gedaan kan worden. Dan kan ook betekenen dat wij adviseren om een gedragstherapeut in te schakelen of op cursus te gaan. Als uiteindelijk blijkt dat problemen blijven bestaan, dan kunnen wij een hond gaan herplaatsen. Dit kan betekenen dat de hond nog  enige tijd bij de adoptant zal moeten blijven, omdat we niet direct een oplossing/ andere adoptant hebben. We kijken ook of er een mogelijkheid is dat de hond bij iemand tijdelijk wordt opgevangen.

Ik zoek een hond die bij mij past, maar vind er geen op de site. Kunnen jullie mij helpen?

Jazeker! Wij hebben slechts een klein deel van de honden die verblijven bij de samenwerkingspartners op onze onze site staan. Als u specifieke wensen heeft bijvoorbeeld ten aanzien van leeftijd, ras, grootte, gedrag dan zullen wij dit voorleggen aan onze contactpersonen en meestal blijkt er ergens “uw”  hond op u wacht.

Er zijn zoveel honden die een eigen plekje zoeken, ik kan niet kiezen! Wat nu?

Het is geweldig als u belangstelling heeft voor een van onze honden. Maar mogelijk komt u op sociale media ook andere honden tegen die u aanspreken. En wie weet zit daar de gouden match bij! Ons uitgangspunt is: elke geredde hond is er een! Toch zouden we het heel fijn vinden als u eerst voor één hond kiest en dan de procedure rondom die hond zover mogelijk doorloopt om te kijken of die hond bij u past. Mocht dat niet het geval zijn, gaat u over naar de volgende hond. Onze vrijwilligers, in Nederland, België en Spanje spenderen veel tijd aan een aanvraag en dan is het erg vervelend als blijkt dat u ook elders een procedure hebt lopen.  Als we namelijk met uw aanvraag bezig zijn, worden de mensen in Spanje heel blij, en als de hond op “aanvraag”  staat, kan dit betekenen dat andere belangstellenden zich niet melden en zo zou een hond een adoptie mislopen. Dus graag horen we van u als u ook met een andere adoptieprocedure bezig bent.

Wijzen jullie mensen af op leeftijd, aantal uren werken, wonen op een appartement?

Nee, we wijzen niemand af vanwege leeftijd of het wonen op een appartement en ook het aantal uren dat iemand werkt is voor ons niet perse reden om mensen zonder meer af te wijzen. Veel belangrijker vinden wij dat een hond bij iemand en diens situatie past. Vragen die wij daarbij stellen zijn: hoe temperament vol/ actief is een hond en wat heeft hij nodig en kan iemand dat bieden? Zijn er nog andere honden aanwezig? Wordt er gebruik gemaakt van een hondenoppas of uitlaatservice? Kunnen de honden naar buiten tijdens de afwezigheid en is dat veilig? Hoeveel tijd is er voor de hond als er niet gewerkt wordt? Is er een vangnet in geval van nood? Hoe zijn de uitlaatmogelijkheden in de buurt? Hoeveel ervaring heeft iemand met honden?

Wat betekent: ” Er is een aanvraag voor deze hond”?

Regelmatig wordt er interesse getoond voor een hond of worden er over de hond allerlei vragen gesteld. Zodra mensen via onze website een Aanvraagformulier hebben ingevuld vermelden wij op onze site: Er is een aanvraag.

Dat betekent dat we met de aanvrager de adoptie-procedure zullen volgen en andere aanvragen even “on hold” worden gezet.

Het invullen van het vragenformulier is vrijblijvend maar het geeft wel aan dat de belangstelling serieus is en dat we andere aanvragen dus verder wat afhouden. Dus als je belangstelling hebt, vul dan zeker het vragenformulier in om te voorkomen dat een ander je voor is.

Soms komt het voor dat er tijdens de procedure belangstelling voor adoptie vanuit Spanje is. Dan zullen we altijd met de mogelijke adoptanten overleggen welke adoptie de voorrang krijgt.

 

B. Over de adoptie-bijdrage

 

Wat bepaalt de hoogte van de adoptie-bijdrage?

We spreken van adoptie-bijdrage en niet over adoptie-prijs. Het geld dat u betaalt is een bijdrage aan de shelter waar de betreffende hond vandaan komt. Stichting Hobodogs betaalt voor elke hond eenzelfde bedrag, ongeachte leeftijd, grootte, verblijfperiode in de shelter en gezondheid.  Voor dit bedrag wordt de hond voorzien van een chip, ingeënt, vinden bloedonderzoeken plaats (indien mogelijk), wordt de hond behandeld tegen parasieten en krijgt hij een paspoort. Daarnaast betalen wij het transport van de hond en het retourneren van spullen. Wij zijn aanwezig bij de aankomst.

Waarom is de bijdrage voor alle honden even hoog?

De bijdrage voor een hond kan gezien worden als een ondersteuning van de shelter/protectora/ stichting. Uw betaalt dus niet zozeer voor “uw” hond, maar u maakt het mogelijk dat alle Spaanse vrijwilligers hun werk kunnen blijven doen. De adoptie-bijdrage dekt doorgaan niet de kosten die gemaakt zijn voor uw hond. Een hond die gevonden is, behandeld of soms zelfs geopereerd moest worden, gesteriliseerd, soms lange tijd medicatie moet slikken, soms dieetvoer nodig heeft en soms jaren in een shelter verblijft heeft uiteraard veel meer gekost dan uw adoptiebijdrage. Een shelter is volledig afhankelijk van giften. Het bedrag dat wij de shelter betalen staat vast, ongeacht de voorgeschiedenis en de gemaakte kosten. Dit bedrag is “markt-conform”. Wij willen niet bepalen wat een hond “waard” is. Is een oude hond minder waard? Wanneer ís een hond oud? Daarom hanteren wij voor alle honden dezelfde bijdrage. Er verblijven ook honden die misschien nooit geadopteerd zullen worden, maar zij moeten natuurlijk ook eten, behandeld worden, een dak boven hun hoofd hebben. Alle honden in de shelter worden gesteriliseerd en dit kan door uw bijdrage. Kortom: u koopt geen hond, u ondersteunt goed werk!

Waarom vragen jullie ook adoptie-bijdrage voor herplaatsers, ze zijn toch al eens betaald?

Het is altijd heel verdrietig als een hond herplaatst moet worden. Voor de hond, voor de adoptant, voor de stichting en voor onze vrijwilligers in Spanje. Afhankelijk van de omstandigheden betalen wij de adoptie-bijdrage meestal niet terug (uitzondering daargelaten..). Toch vragen wij aan een volgende adoptant dezelfde bijdrage (soms zijn er echter omstandigheden waardoor wij hier een uitzondering op te maken).  Want wij vinden elke hond even veel waard. Met dit geld ondersteunen wij de samenwerkende organisaties in Spanje. Kortom: zie het als een extra bijdrage voor het zware werk in Spanje, zo kunnen bijvoorbeeld honden in de shelter op tijd gesteriliseerd worden.

Mijn pup is nog niet gecastreerd of getest, moet ik dan toch het volledige bedrag betalen?

Ja, ook een pup vinden wij net zoveel waard. Uiteraard betekent dit dat u na adoptie extra kosten heeft. De kosten van sterilisatie/ castratie en de kosten van bloedonderzoek. Soms, maar lang niet altijd, heeft een shelter minder kosten gemaakt voor een pup, dan voor een oudere, langer-zittende hond. Toch ontvangen zij van ons hetzelfde bedrag. Maar zoals gezegd: u ondersteunt hun zware werk door uw bijdrage, en kan er een andere hond geholpen worden. Mocht er echter door het opvoeren van de Spaanse administratiekosten de adoptiebijdrage erg hoog worden en wij genoodzaakt zijn de bijdrage te verhogen, willen wij graag rekeninghouden met het feit dat adoptanten van een pup nog voor hoge sterilisatie-kosten komen te staan en zullen wij in overleg met de shelter kijken of de adoptiebijdrage van jonge pups niet evenredig stijgt met de verhoging.

 

C. Over bloed-uitslagen en inentingen

 

Op welke ziektes worden de honden getest?

De honden worden getest op Erlichea, Filaria en Leishmania. Dit gaat via een bloedonderzoek. Informatie over deze ziektes kunt u vinden op: https://hobodogs.nl/informatie/middellandse-zee-ziektes/ . Op internet kunt u nog veel meer informatie vinden over de ziektes.

Wat betekent een negatieve bloeduitslag?

Een negatieve bloeduitslag betekent dat er geen antilichamen zijn gevonden tegen een van deze ziektes. Dat is goed nieuws. Maar het geeft niet de zekerheid die mensen soms verwachten of hopen. Bloedonderzoek is een momentopname en sommige aandoening kunnen lange periode ” niet traceerbaar zijn” middels bloedonderzoek. Dat betekent dt het mogelijk is dat een hond, na adoptie, soms jaren later alsnog een van deze ziektes krijgt. Dit gebeurt gelukkig niet vaak. Een dierenarts schreef: de kans dat uw hond kanker krijgt is vele malen groter dan dat hij later in Nederland/ België alsnog een Middellandse zee ziekte krijgt.

Als u meer zekerheid wilt kunt u de hond in Nederland na een half jaar en daarna eventueel nog vaker laten hertesten.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn en bij eerste signalen naar de dierenarts te gaan. Sommige dierenartsen zijn niet bekend met deze ziektes en daarom zult u soms echt moeten vragen naar een gericht bloedonderzoek.

Waarom staat er bij veel honden ” Bloeduitslagen volgen nog”?

Bloedonderzoek kost geld en de organisaties waarmee wij samenwerken hebben nu eenmaal niet de financiën om alle honden te laten onderzoeken. Honden die ziekteverschijnselen vertonen worden uiteraard wel getest. Voor de andere honden (zonder symptomen) geldt: zodra er serieuze belangstelling is voor adoptie, wordt het bloed getest. Dat heeft als voordeel dat u dan een recente uitslag heeft. Mocht de uitslag u niet bevallen kunt u uiteraard alsnog afzien van adoptie.

Voor honden die al getest zijn hanteren wij een “houdbaarheidsdatum” van ongeveer 1 jaar.  Dus het kan zijn dat de bloedtest van u hond enige maanden oud is.

Waarom is mijn pup nog niet getest?

Bij het bloedonderzoek van een jonge pup (tot ongeveer 6-8 maanden) kun je in het bloed de antilichamen aantreffen die van de moeder afkomstig zijn, en er dus een positieve uitslag is. Dat betekent dat het bloed dat je onderzoekt ooit in aanraking is geweest met een van de ziektes. Het kan dus zijn dat de moederhond ooit besmet is geweest met en succesvol behandeld is tegen bijvoorbeeld Filaria, terwijl de pup nooit deze ziekte heeft gehad. Wanneer men een pup laat onderzoeken en de uitslag is negatief dan zegt dat ook niet zoveel want sommige ziektes zijn pas na maanden na besmetting zichtbaar. Als de moederhond bekend is, dan kunnen wij wel deze hond testen. Dit zegt ook niet alles, maar geeft al een iets beter beeld van de mate waarin een pup in aanraking is geweest met de ziekte. Ons advies is om de pup, na adoptie, rond de leeftijd van 9 maanden-12 maanden te laten testen, als u wat meer zekerheid wilt.

Welke inentingen krijgt mijn hond?

Alle honden worden ingeënt tegen Rabiës. Dit is verplicht. Zonder een geldige enting mogen honden niet de grens over. Daarnaast worden de honden ingeënt tegen de ziekte van Weil en met een zgn. Grote cocktail (De ‘grote cocktail’ biedt bescherming tegen het parvovirus, hondenziekte en tegen besmettelijke leverziekte. Uit onderzoek is gebleken dat het vaccin minimaal drie jaar bescherming biedt als de basisvaccinatie op negen weken, twaalf weken en tussen de zes en twaalf maanden leeftijd is gegeven. Je hond hoeft deze vaccinatie dus maar één keer in de drie jaar te krijgen. Uit onderzoek is gebleken dat het vaccin bij veel honden nog langer werkt, om er achter te komen of het al nodig is om je hond met de grote cocktail te laten vaccineren kan je hem laten titeren).

Het kan zijn dat de honden een nieuwe enting krijgen voor vertrek, het kan ook zo zijn dat een hond een nog geldige enting heeft. Hij wordt dan niet nogmaals geënt om te voorkomen dat er teveel geënt wordt. Alle entingen kunt u terugvinden in het paspoort of op een groene kaart (voor honden die ten tijde van de meting nog geen paspoort hadden). U mag er dus van uit gaan dat u hond alle benodigde inentingen heeft gehad.In Spanje word de hond inge-ent met een zogenaamde Grote cocktail en tegen de ziekte van Weil (Leptospirose). Dit gebeurt tegen de soort van leptospirose die daar voorkomt. Deze enting is te herkennen aan de toevoeging “lepto” op het stickertje. In Nederland zullen de meeste dierenartsen aangeven dat ze uw hond liever inge-ent zien met L-4. Hiermee is uw hond beschermd tegen de 4 soorten van Leptospirose die in Nederland het meest voorkomen. Overleg met uw dierenarts óf en wanneer het zinvol is uw hond met L-4 in te enten. Mocht u twijfelen dan kunt u altijd een titer laten bepalen waarmee wordt aangetoond of een hond voldoende geënt/beschermd is tegen de verschillende ziektes.

Als het mogelijk is (dit is afhankelijk van beschikbaarheid van het vaccin) worden honden ook ingeënt tegen Kennelhoest. Dit doen we om te voorkomen dat honden tijdens het transport worden aangestoken door andere honden. Dit betekent niet dat een hond geen kennelhoest kan krijgen want kennelhoest is er in vele variaties en de enting richt zich niet op alle vormen. Bovendien is het zo dat het geen “neus-spray- enting” betreft en dat sommige hondenpensions en hondenscholen dit type enting eisen. Mocht u vragen hebben over de entingen, neem dan contact met ons op. Liefst voordat uw dierenarts u allerlei entingen aanraad. Titer-bepaling is overigens ook een goede manier om de bescherming vast te stellen als de hond opnieuw geënt zou moeten worden volgens het boekje (bijvoorbeeld na een jaar)

 

 

D. Over de informatie over een hond

 

Waar komen de honden vandaan?

De honden die wij op de site hebben staan verblijven (meestal) bij een van de samenwerkende organisaties uit Spanje. Meer informatie kunt u lezen op: https://hobodogs.nl/informatie/samenwerkende-shelters/. De honden komen daar terecht nadat ze op straat gevonden zijn of afgestaan zijn. Soms worden er honden uit nóg slechtere omstandigheden gehaald/bevrijd, bijvoorbeeld uit een berucht dodingstation in de buurt.

Er worden GEEN honden gefokt in de shelters/ protectors. De pups die wij aanbieden zijn doorgaans, met of zonder moederhond, gevonden en uiteraard zoeken we ook voor hen een goede plek.

Hoe zeker zijn jullie van de leeftijd van een hond?

Wij zijn hierin afhankelijk van de bevindingen van de dierenarts in Spanje . Vaak vindt er een eerste inschatting plaats nadat een hond gevonden is, soms wordt deze later nog bijgesteld. Een enkele keer heeft een hond een heel slecht gebit door slechte voeding en dan is het vaststellen van de leeftijd moeilijker. Zeker voor honden tussen de 3 en 8 jaar is het exact vaststellen van de leeftijd lastig. Een enkele keer heeft een hond een chip en/of  paspoort en dan is er meer zekerheid

Wat houdt een kattentest in?

Adoptanten willen vaak weten of een hond bij katten geplaatst kan worden. Van sommige honden weten wij dat ze nu of voorheen met katten samengeleefd hebben. Van de meeste honden weten we dat niet en kan er een kattentest gedaan worden. De hond wordt dan in aanraking gebracht met een kat en onze vrijwilligers kijken wat er gebeurt en filmen dit vaak ook. Omdat er niet altijd katten voorhanden zijn, kan de test wat langer op zich laten wachten. Uit een test kan blijken dat de hond heel fel, zelfs agressief, op katten reageert. Dan plaatsen we deze hond niet bij adoptanten waar ook katten zijn. Veel vaker zien we dat honden niet zo fel reageren. Bedenk wel dat het een “kunstmatige” situatie is en dat een positieve kattentest zeker geen garantie is op een probleemloze plaatsing bij katten. Veel andere factoren spelen immers ook een rol: hoe reageert de kat, is deze kat honden gewend, zijn er meer honden, hoe wordt de kennismaking begeleid, kan de kat veilig weg als hij wil?

Waarom worden de honden gesteriliseerd/ gecastreerd?

Ons werk is gebaseerd op het gegeven dat er heel veel honden op de wereld zijn die een eigen plekje zoeken. Miljoenen honden wachten wereldwijd, vaak in moeilijk omstandigheden, op een adoptant. Daarom willen wij voorkomen dat er nog meer honden gefokt worden. Alle honden worden daarom onvruchtbaar gemaakt (mits medisch verantwoord..) en als een hondje nog te jong is om voor afreizen naar de adoptant te steriliseren,  dan verplichten wij de adoptant de hond vóór de leeftijd van 1 jaar de hond te laten steriliseren/castreren.

Is een hond al zindelijk?

Een groot deel van de honden op onze website verblijven op een plek waar ze, naar eigen behoefte, van binnen naar buiten kunnen en in praktijk zijn ze heel veel buiten te vinden. Ze zullen hun behoeftes daarom niet binnen doen. Het leven in Nederland en België is echter heel anders. Daar verblijven ze doorgaans binnen en moeten leren hun behoeftes op te houden totdat er met ze naar buiten gegaan wordt. De meeste honden moeten daarom even wennen aan deze structuur. Een zindelijkheidstraining zoals bij jonge pups is meestal niet nodig maar men moet er rekening mee houden dat er, zeker in het begin, ongelukjes kunnen gebeuren.

Moet een hond de Spaanse naam houden?

Nee hoor dat hoeft niet. Als een hond al goed (en soms al jaren) naar een naam luistert dan kan het een goed idee zijn om deze naam te houden. Anderzijds leert de praktijk ook dat honden snel wennen aan een nieuwe naam. Onze vrijwilligers geven meestal de honden een (nieuwe) naam, omdat ze de vorige naam niet weten of omdat ze de hond de slechte associatie met een naam (gegeven en gebruikt door een slechte baas) niet willen geven. Wij gebruiken in onze administratie altijd de naam waarmee een hond op de site heeft gestaan. Deze naam staat ook op de overeenkomst.

 

E. Over het transport

 

Hoe komen de honden naar Nederland/ België?

De honden komen meestal met een wegtransport naar Nederland. Voorheen maakten we ook gebruik van zogenaamde vluchtbegeleiders. Dit zijn mensen die bereid zijn om op hun ticket een hond te willen meenemen uit Spanje. We transporteren altijd met “Traces”. Als adoptant krijgt u bij  de aankomst de officiële reispapieren. De NVWA is op de hoogte van deze transporten en kan controles uitvoeren. Honden moeten namelijk de eerste 48 uur op het adres verblijven dat op de reispapieren staat. Dus het kan, sporadisch, voorkomen dat u op uw adres controle krijgt.

Kan ik mijn hond zelf ophalen in Spanje?

Jazeker! Doe dit wel altijd goed in overleg met ons want wij kunnen uw plan dan ook afstemmen met onze vrijwilligers in Spanje en Nederland/België. De kosten voor uw eigen vliegticket zijn dan voor u, de kosten voor het transport voor de hond betalen wij van de adoptiebijdrage, zoals bij alle honden.

Als u uw hond met de auto wilt ophalen, dan kunt u dit met ons bespreken.

Kunnen jullie rekening houden met mijn agenda als een hond naar Nederland komt?

Natuurlijk. Maar gelukkig zijn wegtransporten al enige weken van te voren bekend en kunt u hier rekening mee houden. Mocht dat niet lukken kunnen we kijken of er een oplossing is. Wegtransporten vinden meestal om de 4-6 weken plaats.

 

F. Over veiligheid 

 

Wat is een anti-ontsnappingstuig en wat is een goede halsband?

Tuigen zijn er in allerlei soorten en maten en prijzen. We vinden het belangrijk om, zeker in het begin, een hond een goed passend tuig aan te geven én een halsband, zodat de honden dubbel aangelijnd is. Het is belangrijk dat een halsband goed past. Dat betekent dat een halsband met een gesp behoorlijk strak moet zitten. De band moet NIET over de oren kunnen, zodat een hond zich eruit kan wringen. In plaats van een gesp kun je daarom ook kiezen voor een zgn Martingale halsband, of  een half-choke band. Bekende banden zijn May’s halsbanden: https://www.halsbanden.com . Het voordeel van zo’n band is (mits goed passend!) dan hij niet strak zit als de hond rustig loopt, dus geen druk op de keel, maar goed strak zit, zonder te verstikken, als de hond (terug)trekt.

Sommige tuigen zien er heel robuust en stoer uit maar dat zegt niets over de veiligheid. Een goed tuig bestaat uit een band vóór (liefst niet helemaal horizontaal) de borst, een band onder de borst én een band achter de ribben. Of je twijfelt of een tuig geschikt kun je heel eenvoudig proberen door het tuig niet te straks bij een hond aan te doen en dan kijken of je het over de kop weer uit kunt trekken (in geval een hond uit alle macht mocht terugtrekken). Tuigen met slechts 1 band voor de borst en een band (hoe breed deze ook is…)over de rug/ onder de borst, zijn onveilig. Een berucht tuig is van het merk Julius K 9, en alle tuigen die daar op lijken. Op het internet kun je veel informatie vinden over tuigjes.  Bij twijfel kun je ons altijd vragen of een tuig geschikt is. Een bekend veilig tuig is van Ruffwear, de Web- master. Helaas is dit tuig ook erg duur en voor sommige honden in een hete zomer misschien te warm, maar het is in ieder geval veilig en comfortabel omdat alle banden zacht zijn.  Een goed alternatief  zijn de tuigjes van Wikkie: https://www.wikkies.nl.

Een ander goed tuig, is te koop via een zuster-organisatie: http://www.greyhoundsinnood.nl/pages/driepunts-veiligheidstuig. 

Meer informatie over tuigen vindt je: http://www.allergie-bij-honden.nl/welk-tuig-kiezen-voor-je-hond-vergelijk-hondentuigen/

FLEXLIJNEN/ UITROLLIJNEN ZIJN ZEER ONGESCHIKT!  Wij willen dan ook niet dat deze gebruikt worden in ieder geval niet de eerste maanden/jaar. Deze lijnen zijn ongeschikt omdat je ze niet goed kunt vasthouden (een normale lijn kun je om je pols doen zodat ze deze niet verliest), en als je ze dan laat vallen dan valt er dus met een klap iets achter de hond, de hond schrikt en loopt weg, achtervolgd door een ratelend ding. De hond zal dan nog meer schrikken en harder weglopen. Met een lange lijn kan de hond dan ergens vast komen zitten en niet meer in staat zijn om veilig naar huis te komen.  Op deze manier zijn er de afgelopen jaren TALLOZE honden ontsnapt, verongelukt of na weken pas, dood, teruggevonden. Gebruik deze rollijnen dus niet!!

Bovendien kun je met een rollijn minder goed je hond direct “sturen”, heb je minder controle en staat er continu spanning op een lijn waaardoor de hond alsmaar moet trekken.

Gebruik een goede, stevige lijn met een haak die niet zomaar los kan raken of breken. De gewone musketonhaken kunnen dat namelijk wel. Bij goedkope lijnen is vaak bezuinigd op het ijzerwaar: dus ringen die opengaan of snel breken, haken die niet goed sluiten of afbreken. Je kunt kiezen voor een echte veiligheidshaak, die ahw op slot kan.

Wat betekent dit voor mij, als adoptant bij een aankomst? 

U dient bij de aankomst een VEILIG tuig bij te hebben! Zonder veilig tuig kunnen wij de hond niet aan u meegeven! Ook dient u een halsbandje bij u te hebben en twee lijnen zodat de honden dubbel vast zit. De lijnen doet u OM uw pols. Ook moet u een label met uw telefoonnummer bij u hebben dat bevestigd is aan het tuigje. Daarna adviseren wij, met klem, voor angstige honden een zgn tracker. Dat is een GPS, speciaal voor honden waarmee u kunt zien waar uw hond is en dat is bij vermissing natuurlijk heel goed. Er zijn heel veel soorten in verschillende prijsklassen. Goede ervaringen zijn er met: Tractive

 

G. Over de eerste periode na adoptie

 

Wat verwachten jullie van mij, de eerste periode na adoptie?

Het is belangrijk je goed te realiseren dat de honden een geschiedenis hebben, een zgn. rugzakje. Bij de ene hond groter en voller dan de andere hond. Maar elke hond heeft in ieder geval een lange, indrukwekkende reis achter de rug en komt uit een shelter/ protectora waar hij altijd samen was met andere honden. Er is een belangrijke regel: “Geadopteerde honden hebben 3 dagen nodig om terug tot zichzelf te komen, 3 weken nodig om te merken wat jouw routine is en er aan te wennen en 3 maanden nodig om zich thuis te voelen. Geef ze die kans!” De eerste nacht is de hond meestal zo moe dat hij zal slapen, maar dat betekent niet dat je hem alleen kunt laten. Elke geadopteerde hond heeft steun nodig en dus verwachten wij van je dat je de eerste nacht/nachten bij de hond blijft. Dus slaap beneden bij hem of neem hem mee naar de slaapkamer. Ook de eerste dagen zul je er moeten zijn. Je kunt dan wel al beginnen de hond een paar seconde alleen te laten en direct terug te komen. Niet langer! En zo langzaam opbouwen. Dus ook even een boodschap doen van een half uurtje kan dan te lang zijn. Laat de hond verder zoveel mogelijk met rust. In ieder geval die eerste drie dagen. Dan laat u zien: hier heb ik alles onder controle, alles is ok en we verwachten niets van jou, je hoeft alleen maar te relaxen.

Zijn er medische kosten te verwachten de eerste periode?

Hoewel alle honden met recente bloeduitslagen aankomen in Nederland en in Spanje gezien zijn door een dierenarts die een gezondheidsverklaring heeft ondertekend, kan het voorkomen dat er in de eerste periode na adoptie enkele gezondheid-issues de kop op steken. Daarbij valt te denken aan maag- of darmklachten, gebitsproblemen, oorontstekingen, jeuk, hoesten etc. Een deel van de klachten kunnen te maken hebben met de wisseling van omgeving en voer. Het kan ook voorkomen dat de klachten zijn opgelopen of verergerd tijdens de reis (bijvoorbeeld bij oorpijn na een vlucht, opgelopen virus tijdens druk wegtransport). Dat is natuurlijk erg vervelend. Het is goed om te weten dat de vrijwilligers in Spanje er alles aan doen om de honden zo “goed” mogelijk over te dragen, maar de omstandigheden in de shelters zijn niet te vergelijken met de situatie bij uw thuis en daarom kunnen er ook klachten gemist worden. Ook hebben sommige honden zo’n zwaar leven geleid dat dat sporen heeft achtergelaten (slecht gebit, niet passend bij de leeftijd, artrose op jongere leeftijd).

De honden worden vlak voor vertrek ontwormd. Dit gebeurt zo direct mogelijk voor de reis om een eventuele nieuwe besmetting te voorkomen. Dis betekent dat de eerste dagen thuis u wormen zult kunnen aantreffen in de ontlasting omdat die door de ontworming het lichaam verlaten. Check altijd even goed of de hond inderdaad ontwormd is en overleg met ons. Dit om te voorkomen dat de hond opnieuw ontwormd wordt door uw dierenarts. Bij een ernstige worminfectie zal uw dierenarts mogelijk adviseren na 2 weken opnieuw te ontwormen.

Dus er is inderdaad een kans dat u in het begin dierenarts kosten moet maken. Al is het maar een eerste consult om de hond voor te stellen aan uw dierenarts. En vanaf 1-11-2021 is het in Nederland de bedoeling dat de registratie van de chip op uw naam via de dierenarts moet gebeuren. Hiervoor kan de dierenarts ook kosten rekenen. Omdat dit systeem nog niet helemaal goed werkt kan het zijn dat u (nog) niet naar de dierenarts hoeft voor registratie. In België gaat registratie altijd via de dierenarts.

Hoe denken jullie over gebruik van een bench?

Een bench is GEEN oplossing om een hond te leren alleen te blijven. Leren alleen te blijven en een bench hebben eigenlijk niets met elkaar te maken. Een bench is doorgaans een hulpmiddel voor de mens (je wilt zo voorkomen dat een hond ergens aan knabbelt of iets in huis doet).

ALS je een bench wilt gebruiken, neem dan lang de tijd om de hond te laten wennen aan de bench: de eerste periode de bench alleen gebruiken als je er bij bent, altijd met deurtje open. En pas als blijkt dat de hond 100% ok is met de bench dan kun je de bench ook voor andere doeleinden gebruiken, maar dan moet een hond ook al helemaal ingeburgerd zijn. Een zgn. bench-training neemt veel tijd in beslag en deze tijd kunt u ook gebruiken voor de normale “alleen-thuis-blijven-training”. Een hond opsluiten in een bench terwijl hij alleen is, kan tot grote ongelukken leiden: stel dat er bijvoorbeeld een luchtballon over je huis komt, de hond raakt in paniek en wil “vluchten” dan zal hij, met gevaar voor eigen leven, de bench kapot proberen te maken, in blinde paniek! Dus gebruik een bench alleen als daar écht een reden voor is, en bij voorkeur alleen als je zelf thuis bent (bijvoorbeeld om een hele drukke hond even te begrenzen als er bezoek is), maar liever niet!

 

H. Over misverstanden en vooroordelen

 

Waarom halen jullie honden uit het buitenland, de asiels zitten hier toch ook vol?

In Nederlandse asiels zitten vooral heel veel katten en de asiels zitten zeker niet vol met honden. Een groot deel van de honden die daar zitten hebben gedragsproblemen, dat is vaak de reden van afstand. Gelukkig zijn er in Nederland nauwelijks straathonden. De honden in een Nederlands asiel verdienen natuurlijk ook een eigen plek. Als mensen ervoor kiezen om een hond uit een Nederlands asiel te halen dan vinden wij dat (ook) geweldig.  Stichting Hobodogs richt zich op de (straat)honden uit Spanje. Het (straat)hondenprobleem is daar vele malen groter, de omstandigheden waarin honden in gemeentelijke dodingstations verblijven zijn zeer schrijnend en daarom steunen wij mensen/ organisaties die vanuit een particulier initiatief, zonder overheidssteun, proberen iets te betekenen voor de honden.

Brengen de buitenlandse honden  ziektes mee naar Nederland?

De ziektes die rond de Middellandse zee heersen zijn worden verspreid via muggen of teken en zijn dus niet overdraagbaar van hond naar hond of mens. Elke (Nederlandse) hond die mee op vakantie gaat naar een land uit die regio kan, wanneer er geen preventie wordt toegepast, besmet raken.  De honden die geadopteerd worden krijgen allemaal een bloedonderzoek voordat ze Spanje verlaten. Dat geldt voor de  “vakantiegangers-honden” niet en dat vindt iedereen heel normaal. Het is dus raar om ervan uit te gaan dat de buitenlandse honden ziektes meebrengen terwijl zoveel Nederlands honden Spanje/Frankrijk/Italië/ Portugal bezoeken.

Wordt er geld verdiend aan deze “handel in honden”?

Nee, er wordt geen geld verdiend op de manier Stichting Hobodogs werkt. Er worden geen honden gefokt. De honden waarvoor een adoptiegezin gezocht wordt verblijven meestal al langere tijd in de shelter of protectora. De adoptiebijdrage dekt doorgaans niet de werkelijk gemaakt kosten.

Is het niet “dweilen met de kraan open”?

Om eerlijk te zijn: ja zo voelt het vaak wel! Daarom vinden wij het  belangrijk dat de organisaties waar wij mee samenwerken ook proberen om iets aan de mentaliteitsverandering ter plaatse te doen. Dat kan door het geven voorlichting aan de plaatselijke bevolking, aan scholen, door het stimuleren van sterilisatieprojecten maar ook door een proteststem te laten horen tegen de (plaatselijke) overheid, door bijvoorbeeld demonstraties en het opstellen van petities. Zo kan het gebeuren dat een plaatselijke dierenwinkel geen (vaak veel te jonge) hondjes meer verkoopt als kadootjes voor kinderen.

 

I. Over raskenmerken

 

Wat is belangrijk om te weten over de GALGO?

Op Facebook vonden wij een goed stuk over het ras Galgo Español. Dit willen we hier graag delen

Hildegard Brydenbach: Galgos for life
WAT IS EEN GALGO?
De windhond is een zeer oud hondenras. Het heeft praktisch geen kruising met andere rassen en is sinds het begin vrijwel origineel gebleven. Hierdoor is de windhond een ras dat een goede gezondheid geniet en geen last heeft van erfelijke problemen.
Eeuwenlang gebruikt voor de jacht, vooral op hazen. Dit is de reden waarom windhonden reageren op het snelheidsmorfotype dat het kenmerkt.
Het gebruik voor de jacht is zijn enorme probleem, dat al wereldwijd bekend is. De galgo wordt behandeld louter als een instrument en niet als een gezelschapsdier.
KARAKTER VAN DE WINDHOND.
De windhond is een nobele hond, uiterst trouw aan zijn menselijke metgezel, verlegen van aard. Zijn karakter is achterdochtig en wantrouwig voor alles wat hij niet kent. Ze hebben een uitgesproken jachtinstinct voor alles dat met hoge snelheid beweegt. (Relatief, want vele leven met kleine hondenrassen en sommige met katten en konijnen)
Weet dat de windhond een zeer aanhankelijk dier kan zijn (hoewel niet altijd, het hangt af van zijn verleden)
GEVOLGEN VAN ZIJN KARAKTER.
Als gevolg van het bovenstaande kan de windhond soms een hond zijn die snel bang is. Dat wordt soms geaccentueerd bij geadopteerde honden, aangezien sommige getraumatiseerd zijn en het slachtoffer zijn geworden van mishandeling. De windhond is meestal geen lastige hond. Hun beste verdediging is vluchten. Daarom zal hij, bij schrikken of angst, reageren door te vluchten. Een windhond kan 60 km/u kan halen, en daarom is het op zijn zachtst gezegd nutteloos om hem achterna te rennen.
Vanwege zijn sterke jachtinstinct zal de windhond worden gemotiveerd door alles wat klein is en met hoge snelheid rent. Vooral als het gaat om een ​​windhond die eerder is gebruikt om te jagen.
KAN IK MIJN WINDHOND MEENEMEN ZONDER RIEM?
Uiteraard nee, alleen op veilige en afgesloten plekken. Een windhond die nog maar kort bij ons is, mag nooit ergens anders worden losgelaten. Zeker niet als het een windhond is met angst en trauma. Om een ​​windhond los te kunnen laten in het veld, op het strand of in de bergen, moet je er 100% zeker van zijn dat het dier reageert op je roep. Dat wordt bereikt met tijd, doorzettingsvermogen en leren. Houd er altijd rekening mee dat hij bang kan worden, schrikken of achter een bewegend dier aan kan rennen. Na verloop van tijd zal ieder van u je windhond leren kennen en de juiste tijd bepalen om hem, al dan niet, vrij te laten lopen.
AANDACHTSPUNTEN BIJ DE FYSIEKE BOUW.
De lichaamsbouw van de windhond is slank, sierlijk en mooi. De windhond heeft verschillende problemen die voortkomen uit zijn prachtige silhouet. Een daarvan, die velen niet weten, is dat de windhond een nek heeft die zo breed is als zijn kop. Hierdoor kan het hoofd uit bijna elke halsband schuiven. NIET ALLE HALSBANDEN OF TUIGJES (HARNASSEN), ZIJN GESCHIKT VOOR WINDHONDEN. Aanbevolen zijn speciale brede halsbanden en 3-PUNTS tuigjes. Er zijn ook speciale harnassen voor windhonden. Het gebruik van verlengbare lijnen of FLEXI is ten stelligste afgeraden, vooral bij angstige windhonden. Als ze met een ruk op de grond vallen, zal het geluid de windhond doen schrikken. Hij zal wegrennen en de riem zal geluid blijven maken als hij de grond raakt, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat die het dier mogelijk loslaat en onder de wielen van een auto terechtkomt of ergens in verstrikt geraakt en zo te laat gevonden wordt.
Door zijn lichaamsbouw heeft de windhond een zeer dunne huid, die strak om de spieren zit. Ze zijn gevoelig voor verwondingen. Als je een windhond wil adopteren, wees voorbereid dat hij gemakkelijk wonden en littekens kan krijgen.
WINDHONDEN ONDERLING.
De meeste windhonden hebben een heel bijzondere manier van spelen. Hun spel is in feite om te achtervolgen en achtervolgd te worden. Velen van hen hebben de neiging om hun speelkameraadje te ‘vangen’ met een hapje. Het is handig dat we onze windhond laten wennen aan het dragen van een muilkorf tijdens het spelen. Er zijn speciale muilkorven voor windhonden waarmee ze kunnen hijgen en water drinken, waardoor dit typische gedrag vermeden word.
Als u op zoek bent naar een hond die apporteert, speelt wanneer u hem iets gooit … neem dan geen windhond. Daar houden ze niet van en over het algemeen zijn het moeilijk te trainen honden. Ze zijn niet overdreven gemotiveerd door het werk. Dit wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Met geduld en doorzettingsvermogen kan een windhond trucjes leren, maar zijn manier van leren verschilt enorm van die van andere rassen.
HEEFT DE WINDHOND VEEL BEWEGING NODIG?
Er zijn twee misvattingen die moeten worden weerlegd.
1. De windhond is een snelle hond en vereist daarom veel beweging. Nee. Het is waar dat de windhond graag rent, maar hij heeft een gemiddelde energie-index. Over het algemeen is het een zeer rustige hond die graag slaapt en van nature “lui” is.
2. De windhond hoeft niet te rennen om gelukkig te zijn. TOCH WEL. Het is waar dat hij graag slaapt en kalm is, maar een windhond heeft een minimum aan beweging per dag nodig om in balans te zijn en spanning te verlichten, zoals elke hond. Zoals reeds gezegd, houdt de windhond van rennen en het is een behoefte die niet kan worden ontnomen.
Kortom, ze zijn geen werkend of over-energetisch ras, maar ze moeten wel elke dag aan lichaamsbeweging doen.
DE WINDHOND IS EEN GROOT RAS EN DAAROM KAN HET NIET IN EEN FLAT LEVEN.
Een totaal foute bewering. Hoewel de windhond groot is, is hij op volwassen leeftijd een kalme en extreem rustige hond. Hij kan perfect leven in kleine ruimtes, zolang hij maar voldoende beweging krijgt, zoals elke hond. Ze verliezen ook niet veel haar en een goed verzorgde windhond ruikt erg fris.
EEN PUPPY?
Het is relatief moeilijk om windhondpuppy’s te vinden voor adoptie. Als we ze vinden, zijn hun extreme liefheid en schoonheid zeer boeiend. Maar laat u niet misleiden. Over het algemeen is de windhond tot een jaar oud een zeer energieke, ondeugende en impulsieve hond. Bij het aanschaffen van een windhondpup moeten we met deze zaken rekening houden. Ze hebben veel geduld, tijd en oefening nodig. Bij het bereiken van de volwassenheid geven ze een zeer merkbare verandering.
De meeste windhonden, vooral degenen die op straat of bij een galguero hebben geleefd, hebben de neiging om gulzig te eten. Dit zal ertoe leiden dat ze alles wat eetbaar is binnen hun bereik stelen. Omdat ze groot en lenig zijn, kunnen ze plaatsen bereiken die we ons niet eens voorstellen. Maak niet de fout om tijdens uw afwezigheid dingen op tafel te laten liggen. Binnen enkele seconden is alles weg. Ze stelen zonder dat je het merkt.
OMHEINING
Windhonden kunnen, hoewel velen het nog steeds niet geloven, wel 2 meter hoog springen. Je moet voorzichtig zijn met de hekken van parken en tuinen. Als ze te laag staan, kunnen ze er moeiteloos overheen springen.
DE WINDHOND, UNIEK EN SPECIAAL.
Als je deze wetenschap onthoudt, kom je tot de conclusie dat de windhond een speciale hond is en dat zijn verzorging aandachtspunten heeft. Bovenal moeten we ons niet laten meeslepen door impulsen of mode. Het zijn geduldige en bewuste wezens en, zoals elke hond, hebben ze behoeften. De windhond is een hond voor zeer verantwoordelijke mensen. Verantwoordelijkheid die vergroot moet worden in het geval van windhonden met angst en trauma. Vaak komen onze galguito’s uit de hel. Ze moeten met geduld, vastberadenheid en vooral veel liefde en genegenheid worden behandeld.
Opgemerkt moet worden dat al het bovenstaande een algemene indruk geeft over de windhond. Elke hond is een individu en elk individu is uniek. Hiermee bedoel ik dat we galgos – salukis – greyhounds kunnen vinden met heel verschillende gedragspatronen. Daarom moeten we onszelf altijd goed informeren voordat we een bepaald ras adopteren. Dit is uiteindelijk essentieel om onze hond individueel te kennen.
~ gecopiëerd en vertaald. Bron : Galguito.

Wat is belangrijk om te weten over de PODENCO?

(Gekopieerd van Podencoworld.nl) De Podenco is net als de Galgo een erg oud en oorspronkelijk ras dat al eeuwenlang voorkomt op de Balearen, het vasteland van Spanje en op de Canarische eilanden. Podenco’s zijn halfwindhonden. De Podenco is een bijzonder sterk ras waarbij erfelijke afwijkingen niet tot nauwelijks voorkomen. De Podenco is vriendelijk, heeft een zachtaardig karakter, is attent, opgewekt, levendig, erg intelligent en gevoelig maar wat er vooral uitspringt, is zijn bovenmatige nieuwsgierigheid en eigenzinnigheid.

Ze vinden het heerlijk om aangehaald en geknuffeld te worden. Het zijn af en toe net clowns die de gekste capriolen uithalen. Kortom het zijn geweldige honden.Ze leren zelfs heel snel maar willen er wel vaak het belang van inzien. Op cursus doen ze het vaak erg goed, maar buiten wil hun aandacht door hun nieuwsgierigheid wel eens op andere dingen gericht zijn, alles wat beweegt trekt hun aandacht.

Loslopen:

De afgelopen jaren is ons vaak gevraagd of podenco’s los kunnen lopen. Na een paar duizend adopties en contacten met podenco baasjes kunnen we vaststellen dat een deel van de podenco’s los kan lopen, dit blijft uiteraard afhankelijk van het jachtinstinct. Dat is bij sommige podenco’s sterk ontwikkeld en bij andere (veel) minder. Het zijn jachthonden, maar er zijn heel veel andere hondenrassen die gebruikt worden voor de jacht en algemeen geaccepteerd zijn als huisdier. Training van uw (jacht)hond is erg belangrijk!

Podenco’s zijn zelfstandige jachthonden alles wat losloopt of rondfladdert, trekt hun aandacht, afhankelijk van het jachtinstinct zullen ze er wel of niet achteraan gaan. Dat is ook de reden waarom u Podenco’s beter niet in de buurt van verkeer in welke vorm dan ook, los kan laten lopen. Zodra het jachtinstinct de overhand krijgt, kan geen enkele beloning op tegen de onweerstaanbaarheid van het wild. Over het algemeen komen ze altijd terug, soms na 3 minuten en soms na 3 uur.

Podenco’s zijn over het algemeen grote kindervrienden, door zijn verdraagzaamheid en zachtaardigheid kan hij veel van kinderen verdragen. De meeste podenco’s zijn uitstekende familie honden. Uiteraard geldt wel dat u als volwassene dit goed begeleid zoals voor alle rassen geldt. De meeste podenco’s zijn geen onnodige blaffers, maar waarschuwen wel bij onraad. Een Podenco vertoeft heel graag in gezelschap van zijn roedel, zowel van mensen als honden. Podenco’s zullen ieder bankstel of stoel uitproberen, op de grond (hard en koud) liggen ze liever niet want dat vinden ze niet prettig.

Ze zoeken graag een hoge plek, zoals een bank of stoel, liefst voorzien van een zacht kussen. Opgerold als een vosje, bovenop de leuning van de bank, of languit in je armen met de poten gestrekt, het maakt ze niets uit, als ze maar op zacht en het liefst hoog kunnen liggen. Een eigen mandje met een zacht kussentje vinden ze ook heerlijk.

Als ze voldoende aandacht en beweging krijgen, zijn ze thuis ontzettend rustig en kunnen ze uren rustig slapen. Veel podenco’s hebben veel energie, en kunnen urenlange wandelingen maken. Podenco’s die zich vervelen of hun energie onvoldoende kwijt kunnen creatief aan de slag gaan in en om uw huis. Ze kunnen vuilniszakken leegmaken of de inhoud van de krantenbak versnipperen, kuilen graven in de tuin en dergelijke. Ook kunnen ze gek zijn op alles wat op de grond ligt (het is verstandig om geen dingen rond te laten slingeren). Door er voor te zorgen dat er voldoende speelgoed, ballen en knuffelbeesten in huis aanwezig zijn en ze voldoende beweging te geven, kan dit voorkomen worden. De meeste podenco’s slopen niet en liggen gewoon heerlijk te slapen in huis.

Enorme sprongkracht:

Een Podenco heeft over het algemeen een enorme sprongkracht, de wat grotere Podenco heeft geen enkele moeite om over een omheining van 2 meter te springen, dus zorg voor een hoge tuin afscheiding.Het zijn heerlijke honden waarmee je ook veel bekijks hebt, zeker in Nederland. Zo zijn Podenco’s al aangezien voor hertjes, vosjes of zelfs voor een kangoeroe. Het zijn heerlijke clowns!

Podenco’s zijn erg gebaat bij een zachte en consequente opvoeding. Beloon goed gedrag en negeer zoveel mogelijk negatief gedrag.

Opvoeden is belangrijk:

Een podenco heeft een duidelijke opvoeding nodig. Een rustige, vriendelijke en consequente benadering met positieve bekrachtiging, zal het meeste resultaat bereiken. Soms is de opvoeding van een podenco geen gemakkelijke taak, door zijn eigenzinnige karakter en omdat een podenco graag ergens het nut van wil inzien. Een podenco kan uiteraard iets leren, maar de opvoeding vergt soms geduld, invoelings- en incasseringsvermogen. Men kan van dit ras geen slaafse gehoorzaamheid verwachten.

Een podenco heeft een duidelijke opvoeding nodig, maar geen harde hand omdat dit eerder averechts werkt. Aan de intelligentie van een podenco zal het in ieder geval niet liggen, hij leert heel graag en snel, alleen hij moet het nut er van inzien en het moet de moeite waard zijn. Al is hij nog zo slim en weet hij meestal direct wat hij fout heeft gedaan, toch weerhoudt hem dat er niet van om het weer te doen als u niet in de buurt bent. Een podenco eigenaar zou soms eigenlijk ogen op zijn rug moeten hebben.

Deze honden zijn energiek en zelfstandig en als daaraan geen uiting kan worden gegeven, heeft de opvoeding weinig effect. De honden moeten vooral aan hun behoefte tot beweging kunnen voldoen. In huis zijn ze rustig, vriendelijk en aangenaam in de omgang. Echter wanneer zij hun energie onvoldoende kwijt kunnen, kan dit zich uiten in ongewenst gedrag.

 

Wat is belangrijk om te weten over de SPAANSE WATERHOND (SWH)?

Volgt!

 

Wat is belangrijk om te weten over de MASTIN ESPAÑOL?

Onderstaande informatie ontvingen wij van een collega, bekend onder de naam Indie Indie

Er zijn verschillende mastins in Spanje, 

Mastin Espanyol, dat zijn mastin met zoveel mogelijk huidplooien in de nek, kop, schouders, en soms ook boven aan de poten, komt voor in heel Spanje is tegenwoordig meer een showhond 

Mastin Leones, heeft ook huidplooien maar beduidend minder dan de Espanyol, is een Mastin uit Noord Spanje, werkhond voor zelfstandig veedrijven en bewaken, uitstekende honden voor in de bergen zijn wat kleiner dan de espanyol, wat lager op de poten met een zeer compact lichaam, uitstekende dravers.

Mastin Extremenyo en de Mastin Manchego weinig huidplooien, is een Mastin uit het midden en zuiden van Spanje, werkhond voor zelfstandig veedrijven en bewaken, uitstekende hond voor een combinatie van wat vlakkere grond en bergen, soms wat hoger op de poten en minder compact dan een Leones.

Mastin de Pyrineu een lang harige mastin, er wordt beweerd dat deze honden het toppunt van eigenwijzigheid zijn maar persoonlijk vind ik dit nog wel meevallen, qua exterieur lijken ze het meest op de Espanyol maar ze zijn nog niet veranderd door specifiek fokken op meer huidplooien.

Mastin zijn allemaal ‘herders’ en bewakingshonden, niet te verwarren met de Spaans Mastiffs, zoals de Ca de Bou, Presa Canaria en de Alano, dit zijn waak -en verdedingingshonden.

Een mastin is een zeer zelfstandige oerhond die eigenlijk helemaal geen mensen nodig heeft om te kunnen overleven, want het is ook een uitstekende jager.  Om een mastin echt in zijn waarde te laten moet je niet zijn baas willen zijn maar zijn beste vriend waarmee samen gewerkt kan worden. Lukt het je om die samenwerking te krijgen, dan heb je de beste vriend die je kan hebben. Mega trouw, altijd oplettend, heel graag in je nabijheid en pas gelukkig als zijn hele gezin weer compleet is. Vaak best erg grappig, zoals je even pootje haken als je er overheen stapt (kolos blijft namelijk gewoon liggen ook al ligt hij mega in de weg) bovenop je gaan zitten en duw een kleine 70 kilo maar eens weg, alles om een knuffel te krijgen. 

Een mastin is laat volwassen, de eerste loopsheid van een teefje kan pas beginnen op de 11e maand. Tot ongeveer 2 jaar is het nog gewoon een baby die aan het groeien is, eerst in de hoogte en dan in de breedte. Mastins mogen gedurende deze tijd best wel wat zwaarder zijn, ik zeg niet dik, maar wat zwaarder. Het zijn compact gebouwde honden met zware knoken, om dat allemaal goed bij elkaar te kunnen houden hebben ze een stevige bespiering nodig. Om dit te kunnen realizeren in hun groei, hebben ze niet alleen voeding nodig om te kunnen groeien maar ook om bespiering te krijgen en dat gaat niet als een mastin (lees alle molossers en oertypen) in zijn groeiperiode precies op het voorgeschreven gewicht wordt gehouden.  

Mastins zijn in het begin redelijk terughoudend en laten zich niet altijd even graag aanraken, ze moeten je eerst kennen voordat ze je toelaten in hun leven. Ze willen eerst weten wat ze aan je hebben en of je het waard bent, maar laten ze je toe dan is het ook met hun hele hart en lompe lichaam. Het zijn hele gevoelige honden die perfect aanvoelen hoe jij je voelt. Bijzonder goede wakers zijn het ook, maar wel een waker die pertinent wil dat jij ook komt kijken wat er aan de hand is anders houdt hij niet op met blaffen ook niet als je zegt dat hij moet stoppen met blaffen, eerst wil hij weten dat jij ook heb gezien/gehoord wat er aan de hand is anders is hij niet gerust, dat is een deel van de samenwerking die een mastin wil.

In het algemeen is een Mastin best wel een goedzak en wordt heel zelden echt kwaad. Maar wordt hij kwaad dan kan hij veranderen in een woesteling zoals je nog nooit gezien hebt. Dit zal nooit tegen zijn gezin zijn, of iets wat tot de zijne behoord en wat onder zijn bescherming valt. Echt kwaad worden doet een mastin hoogst zelden, hij weet dat hij groot is en beresterk en meestal is dan de tegenstander omgooien en er bovenop gaan zitten/staan voldoende. Echt bijten zal een mastin ook niet gauw, hij pakt en houdt vast hooguit zal hij zijn kaakdruk een beetje aanpassen naarmate er geprobeerd wordt om los te komen, erg handig bij mensen met niet de juiste bedoelingen.

Hebben van mastins ook nadelen? Ja natuurlijk, ze verharen ten op zichte van andere honden best veel en het hele jaar door, sommige kunnen echt behoorlijk kwijlen (vooral de espanyol en zijn mixen) het zijn hele grage gravers zeker als ze veel alleen worden gelaten en weinig aandacht krijgen, dan houden ze zich zelf wel bezig met gaten graven desnoods onder de schutting door. Als jij hun niet waardeerd, dan waarderen ze jou ook niet en dan komt het zelfstandige naar boven en trekken ze hun eigen plan. Ze zijn beroemd om het eigenwijs zijn, ze zijn niet af te richten op commando met vriendelijk vragen kom je stukken verder; ze doen het om jou een plezier te doen niet omdat je het zegt en als ze even geen tijd hebben dan zul je moeten wachten totdat ze wel tijd of zin hebben. 

Het spelen met mastins is iets waar andere honden niet altijd van gediend zijn, een mastin speelt om te trainen op een gevecht met wolven en beren. Dat kan er nogal hard aan toe gaan; ze rennen op elkaar af met een snelheid die je niet had verwacht, komen omhoog en beuken op elkaar in, met hun voorpoten voorzien van keiharde nagels proberen ze de ander naar beneden te trekken dit gaat samen met harde grauwen en grommen. Ze doen alles om de ander tegen de grond te krijgen en dan begint het spel opnieuw. Dit spel begrijpen een hoop andere honden niet en ze verliezen het altijd al was het maar door het enorme gewicht die de mastin in de ‘strijd’ gooit, want er is voor een mastin niets leukers dan elkaar omgooien. Met hun mensen doen ze graag trekspelletjes en je moet van goede huize komen om te kunnen winnen, dat zij winnen heeft geen gevolg voor hun dominantie over hun mensen ze lachen je hooguit even uit en daarna zijn ze weer je vriendje. 

Ook verwijzen we graag naar informatie op de site van de bevriende organisatie Sosstrays:

https://www.sos-strays.nl/nederlands/nl-mastins.html

Wat is belangrijk om te weten over de  SETTER?

https://www.licg.nl/honden/ierse-setter/

Hier kunt u lezen dat setters bekend zijn om hun zachte karakter. Ze zijn gevoelig en intelligent, erg aanhankelijk en hechten zich snel. Toch zijn setters niet voor iedereen de beste keuze. Setters hebben  veel beweging nodig en ze hebben en sterk ontwikkeld jachtinstinct. De setters op onze website komen vaak van jagers of mensen die fokken voor de jacht. Als ze onvoldoende beweging krijgen kan dat leiden tot gedragsproblemen. Afwisseling kan daarbij ook nodig zijn omdat ze zich anders gaan vervelen. Qua opvoeding vragen ze een zachte, maar consequente hand.

Wat is belangrijk om te weten over de WEIMARANER?

Rondom de adoptie van een Weimaraner werken wij samen met de organisatie Care for Weims