Beleidsplan 2020-2022

1. Inleiding.
Stichting Hobodogs heeft het daglicht gezien op 13 januari 2017. Begin 2020 bestaan we drie jaar. De afgelopen jaren hebben we meer dan 250 honden kunnen plaatsen in Nederland en België en onze partners in Spanje donaties kunnen schenken. Er is inmiddels sprake van een redelijke naamsbekendheid. Om kort te gaan: we willen ons werk voortzetten op dezelfde wijze!

2. Missie.
Er is geen sprake meer van verwaarlozing, mishandeling en uitbuiting van honden.

3. Motivatie.
In Spanje worden honden op grote schaal nog altijd verwaarloosd, mishandeld en uitgebuit. Honden, met name de Galgos español, worden gezien als gebruiksvoorwerp en wanneer ze hun gebruikswaarde verloren hebben worden ze afgedankt en niet zelden mishandeld of vermoord. Jonge pups worden als huishond aangeschaft, vaak nauwelijks gesocialiseerd en zodra ze ongewenst gedrag gaan vertonen of medische kosten met zich meebrengen worden ze op straat gezet. Honden worden vaak niet gesteriliseerd waardoor er ongewenste nestjes zijn. Ongewenste honden komen in een dodingsstation terecht. Gelukkig zijn er mensen die zich voor de ongewenste honden willen inzetten: ze vangen ze op in kleinschalige of grootschalige particuliere projecten.

4. Doelstelling.
Stichting Hobodogs zet zich in voor de ongewenste, vaak verwaarloosde en mishandelde honden.

5. Kernprincipes.
Stichting Hobodogs laat alle financiële middelen ten goede komen aan de ongewenste honden in Spanje. Er is geen beloning voor bestuursleden of vrijwilligers.

6. Werkzaamheden.
Stichting Hobodogs onderhoudt intensief contact met de mensen die zich ter plaatse inzetten voor de honden. Het betreft particulier opgezette, vaak kleinschalige, initiatieven die ontstaan zijn als reactie op het lot van de ongewenste honden. Ze redden honden van de straat en uit het dodingsstation maar vinden vaak ook honden aan de poort, achtergelaten door hun eigenaar. Volwassen en niet-raszuivere honden worden in Spanje zelden geadopteerd en daarom zet Stichting Hobodogs zich in om voor deze honden een adoptiegezin te vinden. Stichting Hobodogs wil zich met name richten op de zogenaamde langzitters.
Er wordt gebruik gemaakt van een website en van Facebook. Wanneer iemand zich voor een hond meldt,  wordt er een adoptieprocedure gestart waarbij er getracht wordt zoveel mogelijk informatie over het adoptiegezin en over de hond te verzamelen. Tijdens een huisbezoek wordt gekeken of er sprake kan zijn van een match tussen hond en gezin. Adoptievoorwaarden worden besproken en wanneer er wordt overgegaan tot adoptie zal de stichting zich inzetten om de honden zo spoedig mogelijk te laten overkomen. Tijdens het transport maakt Stichting Hobodogs gebruik van het Tracessysteem. Na aankomst gaan de honden direct naar hun nieuwe eigenaren. Er is een adoptiecontract opgesteld waarin ook de naam van degene is opgenomen die de nazorg verricht. Bij problemen kan  de adoptant altijd een beroep doen op de nazorg.

Door de adoptie van de honden en door de financiële steun aan de particuliere initiatieven hopen we de omstandigheden ter plaatse te verbeteren. Onze contactpersonen vragen in Spanje aandacht voor het probleem van de ongewenste honden door voorlichting te geven over o.a. sterilisatie, preventieve maatregelen tegen ziektes en de aanschaf en het houden van honden.

Stichting Hobodogs is aanwezig op verschillende jaarlijkse evenementen om ervaringen met andere stichtingen uit te wisselen en te kijken waar samenwerking mogelijk is.

Stichting Hobodog is aangesloten bij Animal Foundation Platform. Dit is de belangenorganisatie van miljoenen zwerfhonden en zwerfkatten wereldwijd. Zij vragen op politiek landelijke en Europees niveau aandacht voor dit probleem.

7. Financiën.
Stichting Hobodogs wil de komende jaren aandacht besteden aan fondsenwerving, door onder andere deel te blijven nemen aan Teaming.net waarbij er sprake is van micro-donaties.

8. Strategie.
Het probleem van de ongewenste, mishandelde en verwaarloosde honden is hardnekkig. De adoptie van enige tientallen honden zal uiteraard niet meteen het verschil maken, maar door onze contactpersonen ter plaatse in staat te stellen goed voor de honden te zorgen, ze te tonen als geschikte huishonden en voorlichting te geven hopen we een zeer bescheiden bijdrage te leveren. Daarnaast zullen we proberen ons standpunt ten aanzien van dierenrechten uit te dragen naar de landelijke en Europese politiek, onder andere door aandacht te vragen voor 1 februari Dia del Galgo en het ondertekenen van petities.

9. Vermogensbeheer.
Stichting Hobodogs heeft zeer beperkte financiële middelen. De boekhouding, bestaande uit inkomsten, uitgaven en het jaaroverzicht, wordt verzorgd door de penningmeester en zal worden goedgekeurd door het bestuur. Tijdens de 3 maandelijkse bestuursvergadering zal de penningmeester een overzicht van de financiën overleggen. Vrijwilligers hebben inzage in het financieel overzicht.

10. Algemeen beheer.
De financiële administratie wordt bijgehouden door de penningmeester. De adoptie-administratie met daarin alle benodigdheden voor de NVWA wordt bijgehouden door de secretaris. Buitengewone uitgaven worden na unanieme goedkeuring gedaan.

11. Opheffing Stichting.
Een batig saldo zal bij opheffing van de stichting worden uitgekeerd aan een ANBI-instelling met een vergelijkbaar doel.