Bijsluiter

In artikel 3.17 eerste lid van het Besluit Houders van Dieren staat: “Bij de verkoop of aflevering van een gezelschapsdier, wordt aan een koper of degene aan wie de aflevering plaatsvindt schriftelijke, of indien de koper of degene aan wie de aflevering plaatsvindt daarmee instemt, digitale informatie over het verkochte of afgeleverde gezelschapsdier verstrekt teneinde hem in staat te stellen het gezelschapsdier zo goed mogelijk te verzorgen”.

Daarom kunt u via deze link  de zogenaamde Bijsluiter vinden. Lees deze goed door!

 

Op de site van de van de LICG (Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren) staat nog veel meer informatie over o.a. aanschaf en houden van honden en ook  bijsluiters van verschillende hondenrassen:  https://www.licg.nl/honden/

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.