Nieuwsbrief N° 39, april 2020

By Ilse van den Oetelaar, 20 april 2020

In deze bijzondere tijd waarin COVID-19 een groot deel ons leven bepaalt, velen van ons méér thuis zijn en we gelukkig hier nog gewoon de hond kunnen uitlaten en wandelen, is het (iets te laat (!)) tijd voor de nieuwsbrief.

 • Ook in deze onzekere tijd zijn er de afgelopen maand enkele honden geadopteerd. Voor Uni kwam het goede nieuws dat ze in haar opvang mag blijven en wat ons betreft het ze het niet beter kunnen treffen! Clayton kon, helaas, door persoonlijke omstandigheden, niet in zijn adoptiegezin blijven maar hij kon gelukkig snel worden opgevangen door een adoptant van Hobodogs en korte tijd later werd hij opnieuw geadopteerd. Hopelijk heeft hij nu eindelijk zijn gouden mand gevonden. Langzitter Estefany werd ook geadopteerd, zij verbleef al ruim 1 1/2 jaar in de shelter.  Lieve, gevoelige Apple, die door de dierenarts in huis werd genomen om te voorkomen dat ze in het dodingstation terecht kwam, is óók geadopteerd! Een lieve galgo van Puntanimals, Gitana (niet op onze website) mag bij Annemarie komen wonen bij drie anders Hobodogs. En tenslotte werd de adoptie van Lisboa, een van de pups van Ona, bevestigd na een video-huisbezoek.
 • COVID-19, het coronavirus, drukt een enorme grote stempel op het werk van onze vrijwilligers in Spanje, en ook op het leven van de honden aldaar.  Er worden minder honden geadopteerd, maar er worden nog wel honden op straat aangetroffen en opgenomen in de shelters en daardoor raken de shelters steeds voller. Het aantal vrijwilligers dat bij Punta  mag komen werken is veel lager, vrijwilligers mogen niet met de honden gaan wandelen. Vrijwiligers zijn niet toegestaan in het dodingstation. Dierenartsen mogen alleen maar bezocht worden in noodgevallen. Het gedrag van honden ten opzichte van bijvoorbeeld katten en kinderen kan niet onderzocht worden als er in de shelter of in het opvanggezin geen katten zijn. Donateurs trekken zich terug waardoor er ernstige tekorten ontstaan.
 • HADA (Huelva Ayuda y Defensa Animal) heeft een mooie actie opgezet genaamd: “CORAZONES AZULES HUELVA SOLIDARIA”. Wij kennen HADA van hun fantastisch werk dat zij doen voor de honden in het dodingstation van Huelva maar zij doen nog veel meer. HADA is een overkoepelende organisatie die andere initiatieven op het gebied van dierenwelzijn, in Huelva, steunt. Een lange lijst van 19 meestal kleine organisaties proberen in deze moeilijk tijd hun hoofd boven water te houden en HADA steunt ze daarbij door deze actie op te zetten. Ze zamelen geld in en de organisaties kunnen een beroep hen doen bij allerlei soorten problemen. Zo had Puntanimals een vraag voor puppy-voer, maar het kan ook zijn dat een organisatie met een zwaar gewonde kat zit en er geen geld is voor de dierenarts. De lijst met  de verschillende organisaties is bij ons op te vragen.  Stichting Hobodogs heeft een donatie van 500 euro gedaan. Het zou heel fijn zijn als u ook een steentje kunt bijdrage aan deze actie, gebaseerd op Solidariteit.

  Doneer rechtstreeks aan HADA:
  via PAYPAL (MOGELIJK WERKT DIT NIET!!)
  https://www.paypal.com/donate/

  via TEAMING
  https://www.teaming.net/proyectovidaperrerahuelva-hada
  (slechts 1 euro per maand!!)

  via bankrekeningnummer: CUENTA OPENBANK (Titular Asociación HADA)
  0073 0100 51 0503788414
  IBAN : ES 9300730100510503788414
  BIC: OPENESMM

  Doneren kan ook via Stichting Hobodogs:
  NL89 RBRB 0954 4694 10 te name van Stichting Hobodogs, ovv HADA

 • Het corona-virus heeft ook consequenties voor Hobodogs. Er wachten enkele honden (Estefany, Apple, Gitana, Lisboa) in Spanje op een mogelijkheid om naar Nederland/België te kunnen reizen. Er is helaas nog geen enkel zicht op een transport. Er komen gelukkig nog altijd adoptie-aanvragen binnen maar we moeten de aanvragers duidelijk maken dat er een grote onzekerheid is wat betreft de mogelijke komst naar Nederland/België. Begrijpelijk haken sommige mensen daarom af. Wij verwijzen mensen dan naar honden in Nederland die een eigen  (nieuwe) plek zoeken, bijvoorbeeld via Verhuisdieren.nl.
 • We hebben besloten daarom nu wat minder actief te zijn met het promoten van honden via Facebook en richten ons daarbij vooral op de langzitters en kansarme honden. We zullen wel regelmatig nieuwe honden op onze website zetten. Er zal nu minder aandacht uit gaan naar de pups, want mensen die echt een pup zoeken, zullen misschien nooit hun hondje als jonge pup kunnen ontvangen..
 • Op dit ogenblik verblijven er nog 2 honden in opvang in Nederland.  Nala is een lieve, gevoelige galga van ongeveer 4 jaar oud. Ze kan beter niet als single hond geplaatst worden. Ze verblijft nu in Maastricht: https://hobodogs.nl/nala/ . Ook Bilbo wacht nog op een adoptiegezin. Bilbo is ook 4 jaar oud en is een lieve, aanhankelijk, energieke hond: https://hobodogs.nl/bilbo/ . Ook voor hem hopen we op een plek waar hij kan samenleven en vooral spelen met andere honden.

Bilbo