Nieuwsbrief N° 56, september 2021

By Ilse van den Oetelaar, 17 september 2021

De maand is alweer over de helft. We hebben drukke weken achter de rug met gelukkig veel mooie adopties

  • Allereerst noemen we Brenda, die als kleine pup geadopteerd werd maar al tijdens haar verblijf in Spanje  begon uit te groeien tot een schitterende puber. Voor Loki vonden we gelukkig snel een adoptant die zelf een naam kon bedenken want deze lieverd was nog maar nét in de shelter. Loki komt van een berucht gebied en nog altijd probeert Puntanimals zoveel mogelijk honden daar te redden. Maar helaas vinden er ook veel van hen de dood. Lieve Ghada kon haar opvanggezin gaan verlaten en mocht gaan wonen bij Carolina die eerder dit jaar geadopteerd werd. Nilo werd als kleine pup gevonden, samen met drie broertjes. Nilo is geadopteerd. Zijn broertje Ringo en Cody wachten nog op een adoptiegezin. Blondie konden wij voorstellen aan een adoptant van ons die een zwak heeft voor Podenco’s met een ruwharige vacht. Blondie mag nu bij Olaf komen wonen. Ook voor de prachtige Edurne vonden we een plek. Deze lieve, wat kleine galgo had zelfs twee namen: Edurne en Bride.  Nadat Napoleon vorige maand al geadopteerd werd kunnen we nu melden dat zijn zusje Josefina ook geadopteerd is.  Fijn dat er weer een bodeguerootje geadopteerd is, want ook Nala hoefde niet in Spanje te blijven. Ook de bodeguero Picasso is geadopteerd door een echte rasliefhebber. Voor Byron stond onze telefoon roodgloeiend en we vonden dan ook al snel een adoptiegezin. Nino behoort ook tot de gelukkigen die Spanje achter zich kunnen laten. Heel erg blij zijn wij te kunnen melden dat ook Uma geadopteerd is. Uma moest na 4 jaar zijn adoptiegezin verlaten door familieomstandigheden. Uma is inmiddels bij haar nieuwe adoptie-gezin en het gaat heel goed met haar.
  • Het weekend van 17-18 September is een druk weekend voor Stichting Hobodogs. Mayte en Mari Carmen van Puntanimals werden uitgenodigd door een Belgische organisatie en zijn daarom dit weekend in België. Op zaterdag en op zondag  is er gelegenheid om hen te ontmoeten en ze vinden heel leuk als zij de gelukkige Hobodogs die geadopteerd zijn kunnen ontmoeten. We hopen in 2022 hen uit te kunnen nodigen naar Nederland en dan ook een ontmoeting met hun honden te organiseren. Ook is er dit weekend een aankomst van geadopteerde honden waarbij wij aanwezig zijn, uiteraard. Daarnaast is er een Windhondendag bij de Geffense plas waar wij andere organisaties kunnen ontmoeten, en waar de honden heerlijk kunnen spelen.
  • Afgelopen weken is er veel onrust geweest rondom de veranderde regelgeving wat betreft het importeren van Buitenlandse honden en de registratie daarvan. Onrust omdat er nog heel veel onduidelijk is, en er op verschillende niveaus nog hard gewerkt wordt om te onderzoeken wat nu wel/niet mag en moet en kan.  Het voert nu te ver om op dit moment precies uit te leggen wat er speelt. Maar mogelijk ziet u op Facebook allerlei berichten voorbij komen. Goed om te weten dat wij het heel nauwlettend volgen ( zo hebben we het Webinar gevolgd georganiseerd door Stray AFP waarbij de NVWA en RVO ook aanwezig waren),  contacten leggen met verschillende andere organisaties en partijen, en actief zoeken naar mogelijkheden om ons werk voort te kunnen zetten.  Wanneer precies duidelijk wordt wat e.e.a. gaat betekenen voor de toekomstige adoptanten zullen we u zo goed mogelijk op de hoogte brengen.
  • Helaas moeten we voor Petunia op zoek naar een ander adoptiegezin. Petunia is een leuke bodeguero-mix maar haar energie en manier van spelen valt helemaal niet goed bij de hond (ook van Hobodogs) die al in het adoptie-gezin aanwezig is. Ook voor Golfo hebben we lange tijd gezocht naar een nieuw adoptie-gezin en op dit moment loopt er een procedure voor hem en we hopen dat hij spoedig een nieuwe start mag gaan maken. Simon Sr. verblijft in België en hij zoekt ook nog en eigen plek. De afgelopen weken heeft ij dierenartsen bezocht zodat we meer zicht kregen in de klachten die hij vertoonde. Inmiddels is er al veel meer duidelijk en we hopen binnenkort een goede update te kunnen plaatsen voor deze lieve Senior.