Corona-virus

By Ilse van den Oetelaar, 18 maart 2020

Graag willen wij u op de hoogte brengen van het effect van het Corona-virus op onze werkzaamheden voor de stichting.

Het virus heeft invloed op verschillende delen van onze adoptieprocedure.

  • Onze vrijwilligers in Spanje hebben veel minder mogelijkheden om antwoord te geven op vragen die er zijn over de honden. In sommige shelters zorgen ze met minder mensen voor de honden, slechts een klein deel van de vrijwilligers mogen naar binnen. Ze mogen de honden ook niet mee naar buiten nemen om te met ze te wandelen, te kijken hoe ze aan de lijn lopen, hoe ze reageren op katten, hoe de omgang is met kinderen. Mensen mogen alleen maar op straat met een hele goede reden en daar vallen deze zaken helaas niet onder. Bezoek aan het dodingstation is onmogelijk.
  • Wegtransporten zijn allemaal stil gelegd. Vliegen vanuit Spanje is op dit moment nog mogelijk, maar veel mensen zien zelf af van hun vlucht waardoor er dus ook geen honden kunnen komen. Vrijwilligers kunnen worden tegengehouden als ze met hun honden naar het vliegveld gaan. Mogelijk worden grenzen helemaal gesloten.
  • Honden die geadopteerd zijn maar nog in Spanje zijn zullen heel waarschijnlijk dus veel later dan gepland naar Nederland/België kunnen komen. Wij proberen de adoptanten zo goed mogelijk op de hoogte te houden.
  • Huisbezoeken, in het kader van de adoptie-procedure, worden nu niet gedaan. We kunnen van onze vrijwilligers, en onszelf, niet vragen nu bij andere mensen een bezoek te brengen als we niet absoluut zeker weten dat niemand ziekteverschijnselen heeft.
  • Voor de pleeghonden in Nederland geldt nu dat kennismaking het beste kan plaatsvinden in de open lucht. Voor de overdracht geldt dat pleeggezin en adoptiegezin goed onderling moesten afstemmen hoe hun gezondheidstoestand is en wat ze willen. Hierbij geldt uiteraard dat alle voorschriften op het gebied van hygiene opgevolgd dienen te worden. De Stichting kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen wat betreft de overdracht van het corona-virus.
  • Het is duidelijk dat het coronavirus enorm besmettelijk is van mens tot mens. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is er geen bewijs dat huisdieren het virus kunnen oplopen en er ziek van worden. Ook is er geen bewijs dat huisdieren COVID-19 kunnen overdragen op mensen.
  • De geplande wandeling op 5 april zal niet door gaan in de vorm die wij voor ogen hadden. De vraag is nu of de wandeling überhaupt doorgaat. We houden u hiervan op de hoogte.

Ondanks de onzekere en moeilijke tijd hopen wij van ganser harte dat mensen niet afzien van adoptie, dat mensen het geduld kunnen opbrengen om wat langer op hun nieuwe huisgenoot te wachten. Het zou voor onze partners in Spanje een strop zijn als er geen honden meer geadopteerd worden. Ook al duurt het dan allemaal misschien wat langer: de wetenschap dat een hond een keer kan afreizen naar zijn eigen adoptie-gezin geeft de vrijwilligers de kracht om hun werk voort te zetten.