Nieuwsbrief N° 64, Mei 2022

By Ilse van den Oetelaar, 20 mei 2022

Deze nieuwsbrief is wat verlaat, dat heeft alles te maken met de vermissing van Jazmin met tragische afloop

Hoewel we altijd met het goede nieuws beginnen van honden die geadopteerd zijn willen we dit maal beginnen met het tragische verhaal van Jazmin. Jazmin raakte vermist op 12 mei. Er volgden 6  dagen waarin er zeer intensief gezocht werd naar lieve Jazmin. Er werd direct een zeer goed zoekteam ingeschakeld, Honden zoekgroep Noord Nederland (HZNN). In deze periode werd Jazmin regelmatig gezien en er werden goede plannen gemaakt om haar te vangen. Tientallen mensen meldden zich aan en HZNN heeft echt álle middelen ingezet om haar veilig te stellen. Het opvanggezin (Mieke en Paul) kwamen helemaal naar Groningen met hun honden om contact te leggen met Jazmin, en ze  waren heel dichtbij. Daarna volgden er verschillende gebeurtenissen waarbij het zoekteam, en dus Jazmin, ontzettend veel tegenslag/ tegenwerking kreeg. Waarbij we zeker kunnen spreken van traumatische ervaringen voor de mensen die betrokken waren.  Maar het zoekteam liet het hoofd niet hangen en ging elke keer weer verder waarbij ze heel vindingrijk waren. Dagen werden gevuld met hoop en wanhoop, vooruitgang en terugval. En toen, op 18 mei, vroeg in de ochtend, bereikte ons het bericht dat Jazmin overleden was. De wereld stond stil. We waren en zijn allemaal in shock. We wensen de adoptante en haar dochter en schoonzoon, het opvanggezin, en alle mensen die zich hebben ingezet en soms letterlijk zo dichtbij waren om haar te reden, heel veel sterkte.

Arme Jazmin heeft slechts 7 maanden de liefde en warmte mogen voelen die ze daarvoor nooit kreeg. We hadden haar zoveel meer gegund.

 

  • Maar we  willen in deze nieuwsbrief ook de honden opnoemen die geadopteerd zijn de afgelopen weken. Mads, een waterhond-mix werd al geadopteerd toen hij nog meer net gevonden werd en slechts een paar dagen oud. Zijn zusjes Milka en Kalmy komen deze maand in opvang in Nederland.  Nena, een wat ouder dametje komt morgen aan in Nederland en haar adoptant zal haar verwelkomen. Mika, een mooie Duits Staande, werd geadopteerd door iemand die al eerder een hond bij onze stichting adopteerde. Kleine Donete speelde het hart van een adoptiegezin in Belgie en daar zal zijn mandje staan. Soboa, destijds gevonden met meerdere hondjes waaronder Donete, is ook geadopteerd. Na een langere periodes met vele aanvragen vonden we een fijn adoptiegezin voor kleine Devi, die weekje in haar opvanggezin verbleef. Heel blij zijn we dat er een adoptant is voor Milu, want dit hondje is zo gevoelig en heeft in spanje al zulke goede stappen gezet dat we Milu nu een eigen plekje gunnen. Er zijn ook twee (jonge) galgo-reuen geadopteerd. Tim, die al in Nederland verbleef, kon zijn opvanggezin verlaten en de mooie Maison gaat wonen bij een iemand die al een Hobodog heeft.  Gelukkig vonden we voor galga Oihana ook een adoptiegezin, want zij heeft geen fijne start gehad in haar leven. En  ook Ophelia zal binnenkort afscheid nemen van Spanje. Dit jonge hondje is geadopteerd door Nederlanders die haar zullen meenemen naar Ierland. Fijn dat Thor, een vriendelijke grote reus geadopteerd is en mag gaan wonen bij May die eerder al geadopteerd werd. Tenslotte Bordercollie-mis Tom, ook hij kan uitkijken naar een leven in België
  • Helaas kregen we bericht van de vervoerder dat de kosten voor transport zó hoog zijn dat we genoodzaakt zijn de adoptiebijdrage te verhogen voor alle aanvragen die binnenkomen, na vandaag. We hopen dat het tijdelijk is!