Project Leishmania

 

HET ONDERZOEK IS AFGESLOTEN!!

 

 

 

Project Leishmania is de naam van een onderzoek van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht.

Zij willen onderzoeken hoe vaak Leishmania, Erlichea en hartworm bij geïmporteerde zwerfhonden voorkomen, zodat zij betere richtlijnen voor het stellen van de diagnose en behandelmethodes kunnen ontwikkelen. Hiermee willen zij bijdragen aan een betere gezondheid en welzijn van honden

Wat is de opzet van het project?

Besmetting met deze ziektes kan meestal pas maanden na de besmetting worden vastgesteld. Dit is ook de verklaring dat in het land van herkomst de honden vaak nog negatief getest worden. Om het moment dat met zekerheid een besmetting kan worden vastgesteld te bepalen zullen in dit project zullen de honden tweemaal onderzocht worden. De eerste keer binnen enkele weken na de aankomst in Nederland, en de tweede keer negen maanden later.

Het onderzoek van de honden bestaat uit een vragenlijst, een lichamelijk onderzoek, en een bloedonderzoek. Het onderzoek staat onder leiding van dr. Christine J. Piek, specialist interne ziekten bij gezelschapsdieren en internationaal expert op dit gebied. Het onderzoek wordt mede-mogelijk gemaakt door bijdragen van verschillende vermogensfondsen, die het welzijn en de gezondheid van dieren willen beschermen en verbeteren.

Wat levert het onderzoek op?

De uitslagen van dit onderzoek geeft inzicht in het aantal besmette honden in Nederland. Dit is voor eigenaar, de betrokken stichting, en behandelend dierenarts belangrijke informatie om een infectie tijdig op te sporen. Bij een vroege diagnose is de kans dat de hond goed reageert op een behandeling groter.

Uit het onderzoek zal blijken wat bij een op het oog gezonde hond het beste moment is voor zinvolle diagnostiek naar deze ziekten. Dit heeft als resultaat dat deze diagnostiek maar een keer hoeft te worden uitgevoerd.

Met dit onderzoek wordt het meest zinvolle moment bepaald om de test op antilichamen van Leishmania in Nederland uit te voeren. Dit is het moment waarop een hond negatief verklaard kan worden voor deze ziektes en hertesten niet meer nodig is.

Wat vragen ze van de eigenaren?

Zij hopen  bij te dragen aan een gezond leven voor zo veel mogelijk geïmporteerde zwerfhonden hier in Nederland, en willen de eigenaren vragen om mee te werken aan ons onderzoek. Zij bieden in het kader van dit onderzoek twee keer een lichamelijk onderzoek en bloedafname voor onderzoek naar de Leishmania titer.

Het onderzoek van uw hond vindt plaats op de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Uw hond wordt twee keer uitgebreid onderzocht, en beide keren wordt bloed afgenomen.
Het bloed wordt direct onderzocht op antistoffen tegen Leishmania en hartwormlarven. Hiervan ontvangt u na ongeveer 10 dagen de uitslag. Als tijdens het bezoek blijkt dat uw hond ziek is of uw hond wordt tijdens de onderzoeksperiode ziek, dan verwijzen ze u in overleg naar  uw eigen dierenarts. U bent als deelnemer aan het onderzoek ook van harte welkom voor onderzoek op de Universiteitskliniek. De kosten die hieraan verbonden zijn zijn voor uw eigen rekening.

Als u deelneemt vragen ze u ook toestemming om de bloedmonsters op te slaan. In een latere fase onderzoek vindt onderzoek plaats naar andere ziektes, in ieder geval naar Ehrlichia en hartworm antistoffen.

Waarom zou u deelnemen?

Stichting Hobodogs denkt dat het een zeer zinvol onderzoek is. Voor u, als eigenaar van de hond, is het een mooie gelegenheid om, gratis, de hond uitgebreid te laten onderzoek en om zo nodig een goed advies te krijgen voor behandeling.

De honden die wij bemiddelen krijgen allemaal in Spanje een bloedonderzoek. Zoals wij op onze website vermelden geeft dit geen 100% zekerheid. Er zijn verschillende bloedonderzoeken en de uitslag is een momentopname. Een uitslag kan negatief of positief zijn, een hond kan wel of geen ziekteverschijnselen hebben, soms zijn er grensgevallen, soms gebeurt de test in de incubatietijd van een ziekte, soms heeft een hond enkel de ziekte in het verleden doorgemaakt..Het is een complexe materie. Dit betekent dat de test van dit onderzoek een andere uitslag met zich mee kan brengen dan de bloeduitslagen uit Spanje. Stichting Hobodogs is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk (zoals in de adoptievoorwaarden vermeld)

Mocht u hond in Spanje negatief getest zijn op deze ziektes, en in Nederland nu toch positief getest worden dan bent u er in ieder geval op tijd bij en krijgt u een goed advies en is behandeling heel goed mogelijk.

Wij gaan adoptanten van honden uitnodigen voor dit onderzoek rondom de datum van aankomst.

Het staat u uiteraard vrij om wel of niet mee te werken aan dit onderzoek.