Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u allerlei vragen die ons regelmatig gesteld worden. Regelmatig zullen we vragen en  antwoorden  toevoegen.

 

A. Over de procedure

 

Waarom willen jullie een huisbezoek afleggen?

Graag willen wij vooraf weten (en zien) waar een geadopteerde hond gaat wonen. We vinden het belangrijk om kennis te maken met de gezinsleden ende andere huisdieren. Het is goede gelegenheid om in alle rust vragen te stellen en antwoorden te krijgen. Ook kunnen we kijken naar de tuin. Is deze inderdaad veilig? Want behalve de hoogte van de omheining kan het bijvoorbeeld ook belangrijk zijn mensen er op te wijzen obstakels, zoals een kliko, niet tegen een muur bezetten, te waarschuwen voor horizontale latten aan de schutting, een slot op de poort etc. Huisbezoeken worden gedaan door mensen van het adoptie-team maar vooral ook door mensen die wij daarvoor speciaal benaderen. Mensen die in de buurt wonen en bekend zijn met het adopteren van buitenlandse honden.

Waarom duurt het zolang voordat een hond in Nederland is?

Wij zijn volledig afhankelijk van het aanbod van een vlucht. Daarnaast kan het zijn dat er eerst nog bloedonderzoek moet plaatsvinden, de rabiës-inenting nog moet gebeuren (met een wachttijd van 3 weken). En soms moet een hond nog gesteriliseerd/ gecastreerd worden.

Waarom verblijven er zo weinig honden in Nederland/België?

Bij Stichting Hobodogs verblijven er maar weinig honden bij een opvangadres in Nederland. Wanneer we een hond naar Nederland/België halen om in opvang te gaan betekent dit dat de Stichting de adoptiebijdrage (aan de shelter) en de reis betaalt. De adoptie-bijdrage wordt a.h.w. voorgeschoten door de stichting en komt terug zodra een hond geadopteerd wordt. Er zijn echter ook andere kosten zoals het voer en dierenartskosten (voorzien en onvoorzien). We vragen aan opvanggezinnen om de voer-kosten op zich te nemen. De dierenartskosten zijn (meestal) voor rekening van Stichting Hobodogs. Hiermee neemt de Stichting dus een zeker risico wanneer besloten wordt een hond in een opvanggezin te plaatsen. Deze kosten kunnen immers flink oplopen. Daarom kiezen wij ervoor om het aantal honden dat naar Nederland/België  gehaald wordt om hier in opvang te gaan, te beperken. We kijken ook heel gericht naar welke hond we in opvang nemen. Soms gaat het in een shelter bijvoorbeeld niet goed met een hond, of is er nooit belangstelling voor een hond waarvan wij verwachten dat hij in Nederland/België snel geadopteerd zal worden. Honden uit het dodingstation zijn altijd noodgevallen.

Opvanggezinnen zijn ook hard nodig om honden die terugkomen na adoptie een plek te geven. Daarom zijn wij altijd erg blij als iemand zich aanbiedt als opvangadres.

Wilt u graag opvanggezin worden, dan horen wij het graag. Honden opvangen is prachtig werk, soms ook zwaar, maar meestal heel dankbaar werk.

Soms bieden mensen zich aan als opvanggezin voor 1 speciale hond. We zullen dan altijd kijken wat de mogelijkheden zijn. We leggen ook uit dat “opvangen”  iets anders is dan “een hond even op proef nemen” .

Kan ik een hond een tijdje “op proef” krijgen?

Het is begrijpelijk dat mensen eerst even willen kijken of een hondje bij hen past. Toch kunnen wij (uitzonderingen daargelaten) geen honden “op proef” plaatsen, wanneer er geen opvangmogelijkheden zijn bij een mis-match. Wij weten uit ervaring dat het soms erg lang kan duren voordat een hond echt helemaal thuis is op zijn nieuwe plek en we denken dat een hond ook die kans moet krijgen.  Redenen waarom een hond niet kan blijven in zijn “proefgezin” zijn volgens ons dezelfde redenen waarom een hond niet kan blijven na adoptie. Wij zien dus geen voordelen van het ” op proef plaatsen” voor de hond. Maar we zijn altijd bereid om hierover van gedachten te wisselen, want elke hond, elke situatie is anders.

Als het niet klikt tussen mij en de hond of tussen mijn huidige hond en de nieuwe hond, nemen jullie de hond dan terug?

Van belang is om bij jezelf te onderzoeken wat je precies verwacht van een adoptie. Soms verwachten mensen dat de adoptiehond en de eigen hond al snel dikke maatjes zijn, samen spelen, samen slapen. Dit is vooraf niet te voorspellen. De relatie tussen honden moet ook groeien en het beeld van de eerste weken kan heel anders zijn dan het beeld na bijvoorbeeld een half jaar. Een vraag die wij vaak stellen is: Mag het ook tegenvallen? Wat als je verwachting niet uitkomt? Als blijkt dat de verwachting en hoop die men heeft vrij strak omlijnd is, kunnen wij adviseren om af te zien van adoptie. Wij maken vooraf ook duidelijk dat het niet-klikken niet direct een reden is om tot herplaatsing over te gaan. Dat wil zeggen dat we wel kunnen uitkijken naar een andere adoptant maar dat de hond niet direct herplaatst wordt. Maar liever willen wij dit voorkomen door vooraf duidelijkheid te krijgen over het verwachtingspatroon van de adoptanten.

Als er echt problemen zijn verwachten wij van de adoptant dat hij/zij ons hiervan tijdig op de hoogte brengt en samen met ons kijkt wat er gedaan kan worden. Dan kan ook betekenen dat wij adviseren om een gedragstherapeut in te schakelen of op cursus te gaan. Als uiteindelijk blijkt dat problemen blijven bestaan, dan kunnen wij een hond gaan herplaatsen. Dit kan betekenen dat de hond nog beste enige tijd bij de adoptant zal moeten blijven, omdat we niet direct een oplossing/ andere adoptant hebben. We kijken ook of er een mogelijkheid is dat de hond bij iemand tijdelijk wordt opgevangen.

Ik zoek een hond die bij mij past, maar vind er geen op de site. Kunnen jullie mij helpen?

Jazeker! Wij hebben slechts een klein deel van de honden die verblijven bij de samenwerkingspartners op onze onze site staan. Als u specifieke wensen heeft bijvoorbeeld ten aanzien van leeftijd, ras, grootte, gedrag dan zullen wij dit voorleggen aan onze contactpersonen en meestal blijkt er ergens “uw”  hond op u wacht.

Wijzen jullie mensen af op leeftijd, aantal uren werken, wonen op een appartement?

Nee, we wijzen niemand af vanwege leeftijd of het wonen op een appartement en ook het aantal uren dat iemand werkt is voor ons niet perse reden om mensen zonder meer af te wijzen. Veel belangrijker vinden wij dat een hond bij iemand en diens situatie past. Vragen die wij daarbij stellen zijn: hoe temperament vol/ actief is een hond en wat heeft hij nodig en kan iemand dat bieden? Zijn er nog andere honden aanwezig? Wordt er gebruik gemaakt van een hondenoppas of uitlaatservice? Kunnen de honden naar buiten tijdens de afwezigheid en is dat veilig? Hoeveel tijd is er voor de hond als er niet gewerkt wordt? Is er een vangnet in geval van nood? Hoe zijn de uitlaatmogelijkheden in de buurt? Hoeveel ervaring heeft iemand met honden?

Wat betekent: ” Er is een aanvraag voor deze hond”?

Regelmatig wordt er interesse getoond voor een hond of worden er over de hond allerlei vragen gesteld. Zodra mensen via onze website een Aanvraagformulier hebben ingevuld vermelden wij op onze site: Er is een aanvraag.

Dat betekent dat we met de aanvrager de adoptie-procedure zullen volgen en andere aanvragen even “on hold” worden gezet.

Het invullen van het vragenformulier is vrijblijvend maar het geeft wel aan dat de belangstelling serieus is en dat we andere aanvragen dus verder wat afhouden. Dus als je belangstelling hebt, vul dan zeker het vragenformulier in om te voorkomen dat een ander je voor is.

Soms komt het voor dat er tijdens de procedure belangstelling voor adoptie vanuit Spanje is. Dan zullen we altijd met de mogelijke adoptanten overleggen welke adoptie de voorrang krijgt.

 

B. Over de adoptie-bijdrage

 

Wat bepaalt de hoogte van de adoptie-bijdrage?

We spreken van adoptie-bijdrage en niet over adoptie-prijs. Het geld dat u betaalt is een bijdrage aan de shelter waar de betreffende hond vandaan komt. Stichting Hobodogs betaalt voor elke hond eenzelfde bedrag, ongeachte leeftijd, grootte, verblijfperiode in de shelter en gezondheid.  Voor dit bedrag wordt de hond voorzien van een chip, ingeënt, vinden bloedonderzoeken plaats (indien mogelijk), wordt de hond behandeld tegen parasieten en krijgt hij een paspoort. Daarnaast betalen wij het transport van de hond en het retourneren van de benches. Wij zijn aanwezig bij de aankomst.

Waarom is de bijdrage voor alle honden even hoog?

De bijdrage voor een hond kan gezien worden als een ondersteuning van de shelter/protectora/ stichting. Uw betaalt dus niet zozeer voor “uw” hond, maar u maakt het mogelijk dat alle vrijwilligers hun werk kunnen blijven doen. De adoptie-bijdrage dekt doorgaan de kosten die gemaakt zijn voor uw hond niet. Een hond die gevonden is, behandeld of soms zelfs geopereerd moest worden, gesteriliseerd, soms lange tijd medicatie moet slikken, soms dieetvoer nodig heeft en soms jaren in een shelter verblijft heeft uiteraard veel meer gekost dan uw adoptiebijdrage. Een shelter is volledig afhankelijk van giften. Het bedrag dat wij de shelter betalen staat vast, ongeacht de voorgeschiedenis en de gemaakte kosten. Dit bedrag is “markt-conform”. Wij willen niet bepalen wat een hond “waard” is. Is een oude hond minder waard? Wanneer ís een hond oud? Daarom hanteren wij voor alle honden dezelfde bijdrage. Er verblijven ook honden die misschien nooit geadopteerd zullen worden, maar zij moeten natuurlijk ook eten, behandeld worden, een dak boven hun hoofd hebben. Alle honden in de shelter worden gesteriliseerd en dit kan door uw bijdrage. Kortom: u koopt geen hond, u ondersteunt goed werk!

Waarom vragen jullie ook adoptie-bijdrage voor herplaatsers, ze zijn toch al eens betaald?

Het is altijd heel verdrietig als een hond herplaatst moet worden. Voor de hond, voor de adoptant, voor de stichting en voor onze vrijwilligers in Spanje. Afhankelijk van de omstandigheden betalen wij de adoptie-bijdrage meestal niet terug (uitzondering daargelaten..). Toch vragen wij aan een volgende adoptant dezelfde bijdrage (Soms zijn er echter omstandigheden waardoor wij hier een uitzondering op te maken).  Want wij vinden elke hond even veel waard. Met dit geld ondersteunen wij de samenwerkende organisaties in Spanje. Kortom: zie het als een extra bijdrage voor het zware werk in Spanje, zo kunnen bijvoorbeeld honden in de shelter op tijd gesteriliseerd worden.

Mijn pup is nog niet gecastreerd of getest, moet ik dan toch het volledige bedrag betalen?

Ja, ook een pup vinden wij net zoveel waard. Uiteraard betekent dit dat u na adoptie extra kosten heeft. De kosten van sterilisatie/ castratie en de kosten van bloedonderzoek. Soms, maar lang niet altijd, heeft een shelter minder kosten gemaakt voor een pup, dan voor een oudere, langer-zittende hond. Toch ontvangen zij van ons hetzelfde bedrag. Maar zoals gezegd: u ondersteunt hun zware werk door uw bijdrage, en kan er een andere hond geholpen worden.

 

C. Over bloed-uitslagen

 

Op welke ziektes worden de honden getest?

De honden worden getest op Erlichea, Filaria en Leishmania. Dit gaat via een bloedonderzoek. Informatie over deze ziektes kunt u vinden op: http://hobodogs.nl/informatie/middellandse-zee-ziektes/ . Op internet kunt u nog veel meer informatie vinden over de ziektes.

Wat betekent een negatieve bloeduitslag?

Een negatieve bloeduitslag betekent dat er geen antilichamen zijn gevonden tegen een van deze ziektes. Dat is goed nieuws. Maar het geeft niet de zekerheid die mensen soms verwachten of hopen. Bloedonderzoek is een momentopname en sommige aandoening kunnen lange periode ” niet traceerbaar zijn” middels bloedonderzoek. Dat betekent dt het mogelijk is dat een hond, na adoptie, soms jaren later alsnog een van deze ziektes krijgt. Dit gebeurt gelukkig niet vaak. Een dierenarts schreef: de kans dat uw hond kanker krijgt is vele malen groter dan dat hij later in Nederland/ België alsnog een Middellandse zee ziekte krijgt.

Als u meer zekerheid wilt kunt u de hond in Nederland na een half jaar en daarna eventueel nog vaker laten hertesten.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn en bij eerste signalen naar de dierenarts te gaan. Sommige dierenartsen zijn niet bekend met deze ziektes en daarom zult u soms echt moeten vragen naar een gericht bloedonderzoek.

Waarom staat er bij veel honden ” Bloeduitslagen volgen nog”?

Bloedonderzoek kost geldt en de organisaties waarmee wij samenwerken hebben nu eenmaal niet de financiën om alle honden te laten onderzoeken. Honden die ziekteverschijnselen vertonen worden uiteraard wel getest. Voor de andere (honden zonder symptomen) geldt: zodra er serieuze belangstelling is voor adoptie, wordt het bloed getest. Dat heeft als voordeel dat u dan een recente uitslag heeft. Mocht de uitslag u niet bevallen kunt u uiteraard alsnog afzien van adoptie.

Voor honden die al getest zijn hanteren wij een “houdbaarheidsdatum” van ongeveer 1 jaar.  Dus het kan zijn dat de bloedtest van u hond enige maanden oud is.

Waarom is mijn pup nog niet getest?

Bij het bloedonderzoek van een jonge pup (tot ongeveer 6-8 maanden) kun je in het bloed de antilichamen aantreffen die van de moeder afkomstig zijn, en er dus een positieve uitslag is. Dat betekent dat het bloed dat je onderzoekt ooit in aanraking is geweest met een van de ziektes. Het kan dus zijn dat de moederhond ooit besmet is geweest met en succesvol behandeld is tegen bijvoorbeeld Filaria, terwijl de pup nooit deze ziekte heeft gehad. Wanneer men een pup laat onderzoeken en de uitslag is negatief dan zegt dat ook niet zoveel want sommige ziektes zijn pas na maanden na besmetting zichtbaar. Als de moederhond bekend is, dan kunnen wij wel deze hond testen. Dit zegt ook niet alles, maar geeft al een iets beter beeld van de mate waarin een pup in aanraking is geweest met de ziekte. Ons advies is om de pup, na adoptie, rond de leeftijd van 9 maanden-12 maanden te laten testen, als u wat meer zekerheid wilt.

 

D. Over de informatie over een hond

 

Waar komen de honden vandaan?

De honden die wij op de site hebben staan verblijven (meestal) bij een van de samenwerkende organisaties uit Spanje. Meer informatie kunt u lezen op: http://hobodogs.nl/informatie/samenwerkende-shelters/. De honden komen daar terecht nadat ze op straat gevonden zijn of afgestaan zijn. Soms worden er honden uit nóg slechtere omstandigheden gehaald/bevrijd, bijvoorbeeld uit een berucht dodingstation in de buurt.

Er worden GEEN honden gefokt in de shelters/ protectors. De pups die wij aanbieden zijn doorgaans, met of zonder moederhond, gevonden en uiteraard zoeken we ook voor hen een goede plek.

Hoe zeker zijn jullie van de leeftijd van een hond?

Wij zijn hierin afhankelijk van de bevindingen van de dierenarts in Spanje . Vaak vindt er een eerste inschatting plaats nadat een hond gevonden is, soms wordt deze later nog bijgesteld. Een enkele keer heeft een hond een heel slecht gebit door slechte voeding en dan is het vaststellen van de leeftijd moeilijker. Zeker voor honden tussen de 3 en 8 jaar is het exact vaststellen van de leeftijd lastig. Een enkele keer heeft een hond een chip en paspoort en dan is er meer zekerheid

Wat houdt een kattentest in?

Adoptanten willen vaak weten of een hond bij katten geplaatst kan worden. Van sommige honden weten wij dat ze nu of voorheen met katten samengeleefd hebben. Van de meeste honden weten we dat niet en kan er een kattentest gedaan worden. De hond wordt dan in aanraking gebracht met een kat en onze vrijwilligers kijken wat er gebeurt en filmen dit vaak ook. Omdat er niet altijd katten voorhanden zijn, kan de test wat langer op zich laten wachten. Uit een test kan blijken dat de hond heel fel, zelfs agressief, op katten reageert. Dan plaatsen we deze hond niet bij adoptanten waar ook katten zijn. Veel vaker zien we dat honden niet zo fel reageren. Bedenk wel dat het een ” kunstmatige” situatie is en dat een positieve kattentest zeker geen garantie is op een probleemloze plaatsing bij katten. Veel andere factoren spelen immers ook een rol: hoe reageert de kat, is deze kat honden gewend, zijn er meer honden, hoe wordt de kennismaking begeleid, kan de kat veilig weg als hij wil?

Waarom worden de honden gesteriliseerd/ gecastreerd?

Ons werk is gebaseerd op het gegeven dat er heel veel honden op de wereld zijn die een eigen plekje zoeken. Miljoenen honden wachten wereldwijd, vaak in moeilijk omstandigheden, op een adoptant. Daarom willen wij voorkomen dat er nog meer honden gefokt worden. Alle honden worden daarom onvruchtbaar gemaakt (mits medisch verantwoord..) en als een hondje nog te jong is om voor afreizen naar de adoptant te steriliseren,  dan verplichten wij de adoptant de hond voor de leeftijd van 1 jaar de hond te laten steriliseren/castreren.

Is een hond al zindelijk?

Een groot deel van de honden op onze website verblijven op een plek waar ze, naar eigen behoefte, van binnen naar buiten kunnen en in praktijk zijn ze heel veel buiten te vinden. Ze zullen hun behoeftes daarom niet binnen doen. Het leven in Nederland en België is echter heel anders. Daar verblijven ze doorgaans binnen en moeten leren hun behoeftes op te houden totdat er met ze naar buiten gegaan wordt. De meeste honden moeten daarom even wennen aan deze structuur. Een zindelijkheidstraining zoals bij jonge pups is meestal niet nodig maar men moet er rekening mee houden dat er, zeker in het begin, ongelukjes kunnen gebeuren.

Moet een hond de Spaanse naam houden?

Nee hoor dat hoeft niet. Als een hond al goed (en soms al jaren) naar een naam luistert dan kan het een goed idee zijn om deze naam te houden. Anderzijds leert de praktijk ook dat honden snel wennen aan een nieuwe naam. Onze vrijwilligers geven meestal de honden een (nieuwe) naam, omdat ze de vorige naam niet weten of omdat ze de hond de slechte associatie met een naam (gegeven en gebruikt door een slechte baas) niet willen geven. Wij gebruiken in onze administratie altijd de naam waarmee een hond op de site heeft gestaan. Deze naam staat ook op de overeenkomst.

 

E. Over het transport

 

Hoe komen de honden naar Nederland/ België?

De honden komen met het vliegtuig of met een wegtransport naar Nederland. Voor de vluchten zijn wij afhankelijk van vluchtbegeleiders. Dit zijn mensen die bereid zijn om op hun ticket een hond te willen meenemen uit Spanje. De meeste honden worden in een verwarmd ruim vervoerd. Er is daar plaats voor 2 benches en meestal betekent dit dat er dus maar 2 honden per vliegtuig vervoerd kunnen worden. Een enkele keer kunnen er hondjes samen in 1 bench, bijvoorbeeld moeder met pup, twee pups, 2 kleine hondjes die al lang samen zijn. Hele kleine hondjes kunnen als handbagage vervoerd worden, maar ook dit moet vooraf worden geregeld. De exacte gegevens zijn per vliegmaatschappij verschillend. Er zijn helaas ook veel maatschappijen die helemaal geen honden vervoeren. Wij hebben goede ervaringen met Transavia.

Behalve dat we een vluchtbegeleider hebben, moet er ook nog plek zijn in het vliegtuig. Een vluchtaanbod komt soms manden van te voren, maar soms ook heel plotseling. Het is voor ons nooit voorspellen waarin we weer een vluchtaanbod krijgen. Vluchten komen meestal aan in Eindhoven, Schiphol of Rotterdam. Bij de aankomst is er namens de stichting iemand aanwezig. De adoptant wordt ook gevraagd aanwezig te zijn.. De wegtransporten staan wel enige tijd van te voren vast.

Kan ik mijn hond zelf ophalen in Spanje?

Jazeker! Doe dit wel altijd goed in overleg met ons want wij kunnen uw plan dan ook afstemmen met onze vrijwilligers in Spanje en Nederland/België. De kosten voor uw eigen vliegticket zijn dan voor u (we betalen vluchtbegeleiders immers nooit voor hun eigen ticket), de kosten voor het transport voor de hond betalen wij van de adoptiebijdrage, zoals bij alle honden.

Als u uw hond met de auto wilt ophalen, dan kunt u dit met ons bespreken.

Kunnen jullie rekening houden met mijn agenda als een hond naar Nederland komt?

Natuurlijk. Omdat wij echter volledig afhankelijk zijn van vluchten die mensen ons aanbieden,  zijn onze mogelijkheden beperkt. Maar mocht een datum u echt niet uitkomen, bijvoorbeeld in verband met vakantie, dan kijken we of u hond op een volgende vlucht mee kan. Dit kan betekenen dat u dus langer, soms enkele weken, op uw hond moet wachten. Wegtransporten vinden meestal om de 6 weken plaats.

Omdat de samenwerkende organisaties verspreid liggen in een groot gebied van Zuid Spanje kunnen wij vluchten gebruiken vanuit Malaga, Sevilla en Faro. Niet elk vliegveld is voor elke organisatie te ” bereizen”. Daarom kan het voorkomen dat een hondje dat later geadopteerd is toch eerder naar Nederland komt.

 

F. Over veiligheid 

 

Wat is een anti-ontsnappingstuig en wat is een goede halsband?

Tuigen zijn er in allerlei soorten en maten en prijzen. We vinden het belangrijk om, zeker in het begin, een hond een goed passend tuig aan te geven én een halsband, zodat de honden dubbel aangelijnd is. Het is belangrijk dat een halsband goed past. Dat betekent dat een halsband met een gesp behoorlijk strak moet zitten. De band moet NIET over de oren kunnen, zodat een hond zich eruit kan wringen. In plaats van een gesp kun je daarom ook kiezen voor een zgn Marginale halsband, of  een half-choke band. Bekende banden zijn May’s halsbanden: https://www.halsbanden.com . Het voordeel van zo’n band is (mits goed passend!) dan hij niet strak zit als de hond rustig loopt, dus geen druk op de keel, maar goed strak zit, zonder te verstikken, als de hond (terug)trekt.

Sommige tuigen zien er heel robuust en stoer uit maar dat zegt niets over de veiligheid. Een goed tuig bestaat uit een band vóór (liefst niet helemaal horizontaal) de borst, een band onder de borst én een band achter de ribben. Of je twijfelt of een tuig geschikt kun je heel eenvoudig proberen door het tuig niet te straks bij een hond aan te doen en dan kijken of je het over de kop weer uit kunt trekken (in geval een hond uit alle macht mocht terugtrekken). Tuigen met slechts 1 band voor de borst en een band (hoe breed deze ook is…)over de rug/ onder de borst, zijn onveilig. Een berucht tuig is van het merk Julius K 9, en alle tuigen die daar op lijken. Op het internet kun je veel informatie vinden over tuigjes.  Bij twijfel kun je ons altijd vragen of een tuig geschikt is. Een bekend veilig tuig is van Ruffwear, de Web- master. Helaas is dit tuig ook erg duur en voor sommige honden in een hete zomer misschien te warm, maar het is in ieder geval veilig en comfortabel omdat alle banden zacht zijn.  Een goed alternatief  zijn de tuigjes van Wikkie: https://www.wikkies.nl.

Een ander goed tuig, is te koop via een zuster-organisatie: http://www.greyhoundsinnood.nl/pages/driepunts-veiligheidstuig. 

Meer informatie over tuigen vindt je: http://www.allergie-bij-honden.nl/welk-tuig-kiezen-voor-je-hond-vergelijk-hondentuigen/

FLEXLIJNEN/ UITROLLIJNEN ZIJN ZEER ONGESCHIKT!  Wij willen dan ook niet dat deze gebruikt worden in ieder geval niet de eerste maanden/jaar. Deze lijnen zijn ongeschikt omdat je ze niet goed kunt vasthouden (een normale lijn kun je om je pols doen zodat ze deze niet verliest), en als je ze dan laat vallen dan valt er dus met een klap iets achter de hond, de hond schrikt en loopt weg, achtervolgd door een ratelend ding. De hond zal dan nog meer schrikken en harder weglopen. Met een lange lijn kan de hond dan ergens vast komen zitten en niet meer in staat zijn om veilig naar huis te komen.  Op deze manier zijn er de afgelopen jaren TALLOZE honden ontsnapt, verongelukt of na weken pas, dood, teruggevonden. Gebruik deze rollijnen dus niet!!

Bovendien kun je met een rollijn minder goed je hond direct “sturen”, heb je minder controle en staat er continu spanning op een lijn waaardoor de hond alsmaar moet trekken.

Wat betekent dit voor mij, als adoptant bij een aankomst? 

U dient bij de aankomst een VEILIG tuig bij te hebben! Zonder veilig tuig kunnen wij de hond niet aan u meegeven! Ook dient u een halsbandje bij u te hebben en twee lijnen zodat de honden dubbel vast zit. De lijnen doet u OM uw pols. Ook moet u een label met uw telefoonnummer bij u hebben dat bevestigd is aan het tuigje. Daarna adviseren wij, met klem, voor angstige honden een zgn tracker. Dat is een GPS, speciaal voor honden waarmee u kunt zien waar uw hond is en dat is bij vermissing natuurlijk heel goed. Er zijn heel veel soorten in verschillende prijsklassen. Goede ervaringen zijn er met: Tractive

 

G. Over de eerste periode na adoptie

 

Wat verwachten jullie van mij, de eerste periode na adoptie?

Het is belangrijk je goed te realiseren dat de honden een geschiedenis hebben, een zgn. rugzakje. Bij de ene hond groter en voller dan de andere hond. Maar elke hond heeft in ieder geval een lange, indrukwekkende reis achter de rug en komt uit een shelter/ protectora waar hij altijd samen was met andere honden. Er is een belangrijke regel: “Geadopteerde honden hebben 3 dagen nodig om terug tot zichzelf te komen, 3 weken nodig om te merken wat jouw routine is en er aan te wennen en 3 maanden nodig om zich thuis te voelen. Geef ze die kans!” De eerste nacht is de hond meestal zo moe dat hij zal slapen, maar dat betekent niet dat je hem alleen kunt laten. Elke geadopteerde hond heeft steun nodig en dus verwachten wij van je dat je de eerste nacht/nachten bij de hond blijft. Dus slaap beneden bij hem of neem hem mee naar de slaapkamer. Ook de eerste dagen zul je er moeten zijn. Je kunt dan wel al beginnen de hond een paar seconde alleen te laten en direct terug te komen. Niet langer! En zo langzaam opbouwen. Dus ook even een boodschap doen van een half uurtje kan dan te lang zijn. Laat de hond verder zoveel mogelijk met rust. In ieder geval die eerste drie dagen. Dan laat u zien: hier heb ik alles onder controle, alles is ok en we verwachten niets van jou, je hoeft alleen maar te relaxen.

Zijn er medische kosten te verwachten de eerste periode?

Hoewel alle honden met recente bloeduitslagen aankomen in Nederland en in Spanje gezien zijn door een dierenarts die een gezondheidsverklaring heeft ondertekend, kan het voorkomen dat er in de eerste periode na adoptie enkele gezondheid-issues de kop op steken. Daarbij valt te denken aan maag- of darmklachten, gebitsproblemen, oorontstekingen, jeuk, hoesten etc. Een deel van de klachten kunnen te maken hebben met de wisseling van omgeving en voer. Het kan ook voorkomen dat de klachten zijn opgelopen of verergerd tijdens de reis (bijvoorbeeld bij oorpijn na een vlucht, opgelopen virus tijdens druk wegtransport). Dat is natuurlijk erg vervelend. Het is goed om te weten dat de vrijwilligers in Spanje er alles aan doen om de honden zo “goed” mogelijk over te dragen, maar de omstandigheden in de shelters zijn niet te vergelijken met de situatie bij uw thuis en daarom kunnen er ook klachten gemist worden. Ook hebben sommige honden zo’n zwaar leven geleid dat dat sporen heeft achtergelaten (slecht gebit, niet passend bij de leeftijd, artrose op jongere leeftijd).   Dus er is inderdaad een kans dat u in het begin dierenarts kosten moet maken. Al is het maar een eerste consult om de hond voor te stellen aan uw dierenarts.

Hoe denken jullie over gebruik van een bench?

Een bench is GEEN oplossing om een hond te leren alleen te blijven. Leren alleen te blijven en een bench hebben eigenlijk niets met elkaar te maken. Een bench is doorgaans een hulpmiddel voor de mens (je wilt zo voorkomen dat een hond ergens aan knabbelt of iets in huis doet).

ALS je een bench wilt gebruiken, neem dan lang de tijd om de hond te laten wennen aan de bench: de eerste periode de bench alleen gebruiken als je er bij bent, altijd met deurtje open. En pas als blijkt dat de hond 100% ok is met de bench dan kun je de bench ook voor andere doeleinden gebruiken, maar dan moet een hond ook al helemaal ingeburgerd zijn. Een zgn. bench-training neemt veel tijd in beslag en deze tijd kunt u ook gebruiken voor de normale “alleen-thuis-blijven-training”. Een hond opsluiten in een bench terwijl hij alleen is, kan tot grote ongelukken leiden: stel dat er bijvoorbeeld een luchtballon over je huis komt, de hond raakt in paniek en wil “vluchten” dan zal hij, met gevaar voor eigen leven, de bench kapot proberen te maken, in blinde paniek! Dus gebruik een bench alleen als daar écht een reden voor is, en bij voorkeur alleen als je zelf thuis bent (bijvoorbeeld om een hele drukke hond even te begrenzen als er bezoek is), maar liever niet!

 

H. Over misverstanden en vooroordelen

Waarom halen jullie honden uit het buitenland, de asiels zitten hier toch ook vol?

In Nederlandse asiels zitten vooral heel veel katten en de asiels zitten zeker niet vol met honden. Een groot deel van de honden die daar zitten hebben gedragsproblemen, dat is vaak de reden van afstand. Gelukkig zijn er in Nederland nauwelijks straathonden. De honden in een Nederlands asiel verdienen natuurlijk ook een eigen plek. Als mensen ervoor kiezen om een hond uit een Nederlands asiel te halen dan vinden wij dat (ook) geweldig.  Stichting Hobodogs richt zich op de (straat)honden uit Spanje. Het (straat)hondenprobleem is daar vele malen groter, de omstandigheden waarin honden in gemeentelijke dodingstations verblijven zijn zeer schrijnend en daarom steunen wij mensen/ organisaties die vanuit een particulier initiatief, zonder overheidssteun, proberen iets te betekenen voor de honden.

Brengen de buitenlandse honden  ziektes mee naar Nederland?

De ziektes die rond de Middellandse zee heersen zijn worden verspreid via muggen of teken en zijn dus niet overdraagbaar van hond naar hond of mens. Elke (Nederlandse) hond die mee op vakantie gaat naar een land uit die regio kan, wanneer er geen preventie wordt toegepast, besmet raken.  De honden die geadopteerd worden krijgen allemaal een bloedonderzoek voordat ze Spanje verlaten. Dat geldt voor de  “vakantiegangers-honden” niet en dat vindt iedereen heel normaal. Het is dus raar om ervan uit te gaan dat de buitenlandse honden ziektes meebrengen terwijl zoveel Nederlands honden Spanje/Frankrijk/Italië/ Portugal bezoeken.

Wordt er geld verdiend aan deze “handel in honden”?

Nee, er wordt geen geld verdiend op de manier Stichting Hobodogs werkt. Er worden geen honden gefokt. De honden waarvoor een adoptiegezin gezocht wordt verblijven meestal al langere tijd in de shelter of protectora. De adoptiebijdrage dekt doorgaans niet de werkelijk gemaakt kosten.

Is het niet “dweilen met de kraan open”?

Om eerlijk te zijn: ja zo voelt het vaak wel! Daarom vinden wij het  belangrijk dat de organisaties waar wij mee samenwerken ook proberen om iets aan de mentaliteitsverandering ter plaatse te doen. Dat kan door het geven voorlichting aan de plaatselijke bevolking, aan scholen, door het stimuleren van sterilisatieprojecten maar ook door een proteststem te laten horen tegen de (plaatselijke) overheid, door bijvoorbeeld demonstraties en het opstellen van petities. Zo kan het gebeuren dat een plaatselijke dierenwinkel geen (vaak veel te jonge) hondjes meer verkoopt als kadootjes voor kinderen.